Poređenje fajlova pod WIN 10

Metod 1 : Windiff
Ovo je besplatan programčić koji se samo spusti sa neta, otpakuje (nema instalacije) i koristi.
Ide se na stavku :

Ako su fajlovi isti ovako izgleda rezultat poređenja :

Ima vrlo šturu povratnu informaciju, i kad su fajlovi isti i kad se razlikuju.
Nema problem sa poređenjem PDF fajlova.

Metod 2 : DiffMerge
Lokacija : link
Daje mnogo opširniji izlaz od predhodnog programa :

Napomena 1 : za svako poređenje dva nova fajla, program se mora zatvoriti i otvoriti ponovo, NAROČITO ako neki od fajlova imaju isto ime kao predhodno kontrolisan par.
Napomena 2 : ima problem sa poređenjem PDF fajlova.

Dobra strana je i to štop se poziva direktno sa fajla iz Exprorer-a :

Metod 3 : Diffuse
Lokacija : link
Ovo je program koji se koristi kroz komandnu liniju.
Uputstvo
Compare a Set of Files : $ diffuse file1 file2 file3
Review Local Changes or Fix Merge Conflicts : $ diffuse -m
Compare Specific Revisions : $ diffuse -r rev1 -r rev2 file
Inspect a Revision : $ diffuse -c rev

Kad se pozove iz komandne linije otvara se GUI prozor sa rezultatom.

Dobar link.

Kako saznati podatke o udaljenom Windows serveru

Opcija 1 NAJBOLJA!!
Instalirati nmap (link)
Startni GUI izgleda ovako :

Kao izlaz se dobijaju podaci o otvorenim TCP i UDP portovim (sa objašnjenjem) na udaljenom serveru što ukazuje na njegovu svrhu, kao i podaci o OS verziji, ako je otvoren port 445.
Napomena 1 : paziti jer skeniranje traje i po 15min, i tek na kraju se dobijaju rezultati
Napomena 2 : za ovo nalog pod kojim se radi ne mora da bude AD admin

Opcija 2
Iz komandne linije :
C:\WINDOWS\system32>systeminfo /s server1
Host Name: server1
OS Name: Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Standard Edition
OS Version: 5.2.3790 Service Pack 2 Build 3790
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Member Server
OS Build Type: Multiprocessor Free
Registered Owner: velda
Registered Organization: velda
Product ID: xxxxx-yyyyy
Original Install Date: 23.06.gggg, 10:03:22
System Boot Time: 08.12.gggg, 16:39:36
System Manufacturer: VMware, Inc.
System Model: VMware Virtual Platform
System Type: X86-based PC
Processor(s): 4 Processor(s) Installed.
…..
BIOS Version: Phoenix Technologies LTD 6.00, 21.09.gggg
…..
Time Zone: (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Total Physical Memory: 4,095 MB
Available Physical Memory: 2,029 MB
Virtual Memory: Max Size: 5,972 MB
Virtual Memory: Available: 4,373 MB
Virtual Memory: In Use: 1,599 MB
Napomena : ova komanda radi samo ako je nalog pod kojim se koristi AD admin, i server je u domenu.

Opcija 3
Iz komandne linije :
C:\WINDOWS\system32>wmic /NODE:server1 OS get caption,CSDVersion /value
Caption=Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Standard Edition
CSDVersion=Service Pack 2
Napomena : ova komanda radi samo ako je nalog pod kojim se koristi AD admin, i server je u domenu.

Ako je remote desktop premašio broj dozvoljenih konekcija

A kome se to nije desilo 🙂

Otvoriti command line kao administrator na WIN 10 radnoj stanici.
Kucati sledeće :
query session /server:ime-servera

Napomena : paziti ovo radi SAMO kada su MS WIN serveri u pitanju!
Kao izlaz se dobije ovako nešto :
C:\WINDOWS\system32>query session /server:testniserver1
SESSIONNAME USERNAME ID STATE TYPE DEVICE
services 0 Disc
Administrator 1 Disc
rdp-tcp#15 nalog1 2 Active
console 4 Conn
nalog2 5 Disc
rdp-tcp 65536 Listen

Nas interesuje broj pod “ID”, tj broj od 0 do 5 u ovom primeru.
Kad odlučimo koju sesiju ćemo prekinuti, to radimo ovako :
reset session [ID] /server:ime-servera

RedMine 2.3.0 farbanje pozadine, linkovi za Wiki, veličina fonta, liste

Naglašavanje teksta :
Ako hoćete neki tekst da naglasite tako što ćete ga boldovati, i staviti mu npr crvenu pozadinu, to se u RedMine za Wiki, kao i za obične Issue radi ovako :

|{background:red}.*Tekst ide ovde*|

Vertikalne crtice (pipes) se neće videti u krajnjem tekstu :

Napomena : MORA da ide u novi red, takođe, iza ovoga NE SME da ide tačka (čak ni ako je odvojena sa razmakom).

Linkovi :
Kako napraviti link (bilo spoljašnji bilo interni) :
“link”:https://redmine.wiki.strana/projects/projekat1/wiki/strana1
Paziti na to gde su navodnici, i da nema nigde razmaka (blanko) između imena linka i same adrese linka.

Za promenu fonta :
%{font-size:30px}vaš tekst%
30px je veoma velik tekst.
10px je oko veličine 10 u Word-u

Isto se može uraditi i u tabeli, ali kada se stavi veličina formta, to važi SAMO za tu ćeliju.

Promena širine kolone u tabeli
U prvu ćeliju kolone staviti na početak : |={width: 15%}. neki moj tekst|
Napomena : ovo funkcioniše SAMO ako u datoj koloni ne postoji neki veliki tekstualni sadržaj koji koloni ne dozvoljava da se “skupi”.

Automatske liste
Za automatske liste (1., 2., 3. itd) koristiti #*#
Napomena : Ako se ostavi prazan red automatika nabrajanja se gubi.

Dobri linkovi : link1, link2, link3.

WIN 10, MS Word, ne radi copy+paste

Dakle čudan problem : u Word-u mi ne radi Ctrl+C/Ctrl+P opcija, ni kroz skraćenice ni kroz meni Word-a.
Izlazak i ulazak u Word nije pomogao, ali evo šta jeste :
a) Otvoriti komadnu liniju sa administratorskim pravima

b) ukucati sledeće :
C:\WINDOWS\system32>cmd /c “echo off | clip”
‘clip”’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\WINDOWS\system32>
Ne obazirati se na rečenicu : “‘clip”’ is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.”
Na ovaj način se prazni Windows clipboard.
Sada bi sve trebalo da radi kako treba.
*****
Ako ovo gore ne pomogne, druge moguće opcije su :
1) Zatvoriti otvorene media player programe
2) Zatvoriti SVE otvorene aplikacije
3) Restart mašine (ovo je UVEK opcija)
4) Uraditi proveru fajlova sistema : cmd kao administrator/ukucati : sfc /scannow, i paziti to će da teraaajeeeee

Dobar link.

Heklanje 126 : torba :-)

Iheklala sam torbu!!!
Naravno tu još treba da ide postava sa džepovima i rajsveršlusom odozgo, ali je kostur gotov.
Prvo sam napravila dva velika kruga, onda ravan deo koji sam ušila između, i na kraju kaiš za preko ramena (malo duži, pošto je za nošenje unakrsno) :