Category Archives: Unix

UNIX i skriptić

E da, napisala sam mali skript koji ispituje stanje stvari za neke stavke na serveru, i piše rezultat u TXT fajl. Posle toga je trebalo da se skripta pokreće na svakih 5 minuta kroz crontab. Koje stvari treba uzimati u … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Leave a comment

UNIX i “kill” komanda

Lepo objašnjenje : link1. Dodatne informacije : link2. SIG=SIGNAL – a signal is the means Linux uses for sending information between processes or between the kernel and a process. Meni je najvažnije ovo : 0 SIGNULL Null Check access to … Continue reading

Posted in Linux, Unix | Tagged | Comments Off on UNIX i “kill” komanda

Oracle > 10g specifično i DB generalno – crtice

A database schema (ERD) is the skeleton structure that represents the logical view of the entire database. It defines how the data is organized and how the relations among them are associated. It formulates all the constraints that are to … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on Oracle > 10g specifično i DB generalno – crtice

PHP i HTML, nastavak

Čudna stvar, u imenu PHP fajla NE SMETE koristiti znak “+”. Zašto? Nemam pojma, ali daje vrlo čudnu grešku, i stranicu naravno ne prikazuje….. Neke dodatne skraćenice : DOM – document object model U HTML tabeli su sledeće oznake : … Continue reading

Posted in Unix, Windows | Tagged , | Comments Off on PHP i HTML, nastavak

O bazama podataka – Oracle

Pošto radim sa njima, ajde da i znam osnovne stvari o bazama. Ovde je reč o Oracle bazama….. ***************************************************************** A database is an organized collection of information treated as a unit. The purpose of a database is to collect, store, … Continue reading

Posted in Unix, Windows | Tagged , | Comments Off on O bazama podataka – Oracle

BPMN komercijalni programi

Dakle sada gledam i BPMN 2.0 – compliant komercijalna rešenja. Evo koja sve razmatram : Bonita – link ProcessMaker – link Enterprise Architect – link Naravno da sva tri programa imaju razne nivoe usluga za razne količine para i osnova … Continue reading

Posted in Unix, Windows | Tagged , | Comments Off on BPMN komercijalni programi

HP UX i cimserver

Dakle čudne mi se stvari javljaju u logovima vezane za cimserver, i ja sa pokušala da nađem ŠTA je to čudo. Evo rezultata pretrage : Cimserver is a daemon for HP WBEM (Web Based Enterprise Management) Services. HP WBEM je … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on HP UX i cimserver

NFS greška na Unix sistemu

Ako se pri pokušaju mount-ovanja NFS particije (Unix je klijent) javi ovakva greška : # ./sbin/init.d/nfs.client start starting NFS CLIENT networking ….. mounting remote NFS file systems … nfs mount: mount_nfs: mount: /lokalni-NFS-folder: Device busy NFS server NFS-server.moj.domen not responding … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on NFS greška na Unix sistemu

PATH environment variable

Važi za HPUX 11.23 /etc/PATH je globalna promenljiva. The /etc/PATH is the PATH used if you do not set the PATH command in /etc/default/login, /etc/profile, .profile files. Svaki user može a ne mora da ima svoj PATH. Ako ga nema, … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on PATH environment variable

Neki UNIX kernel parametri

Kako izlistati kernel parametre : # kctune |grep maxfiles_lim Ili, za detaljniji prikaz : # kctune -v ime-kernel-parametra Kako promeniti kernel parametar : korišćenjem SAM-a All configurable kernel parameters must be specified using an integer value or a formula consisting … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on Neki UNIX kernel parametri