Month: December 2018

WIN 10 i štampač

Šta ako vam se u print queue vašeg štampača “zaglavi” dokument, i ne možete ga obrisati na klasičan način? Pa problem se uglavnom rešava tako što se pod “Services” restartuje…

SQL deadlocks

Više o “mrtvom zaključavanju” 🙂 u mom ranijem postu. A ovde više o logovima istog. Dakle da bi se uopšte u SQL logu upisalo nešto o deadlocks, moraju se uraditi…

PowerShell zgodne komande

1. Kako videti kada je sve server/radna stanica restartovan : PS C:\Users\veldaebel> Get-EventLog System | Where-Object {$_.EventID -eq “1074” -or $_.EventID -eq “6008” -or $_.EventID -eq “1076”} | ft Machinename,…