SQL running port on WIN 2012 R2

Kako naći port na kome “trči” sql server na nekom serveru.

Opcija 1
Ako imate RD pristup serveru :
1. Otvoriti Task Manager
2. Otići na tab “Details”
3. Naći PID pod kojim “trči” sqlsrv.exe (npr 4604)
4. Otvoriti CLI i ukucati : netstat -ano :
C:\Users\velda>netstat -ano
Active Connections
…..
Proto Local Address Foreign Address State PID
TCP 10.10.10.93:1433 10.10.10.8:63740 ESTABLISHED 4604
TCP 10.10.10.93:1433 10.10.10.8:50932 ESTABLISHED 4604
TCP 10.10.10.93:1433 10.10.10.8:50933 ESTABLISHED 4604
…..
Vidimo da je port : 1433

Opcija 2
CLI kao Administrator na serveru :
C:\Windows\system32>netstat -abn
Active Connections
Proto Local Address Foreign Address State
…..
TCP 10.10.10.93:1433 10.10.10.8:63740 ESTABLISHED
[sqlservr.exe]
TCP 10.10.10.93:1433 10.10.10.8:50932 ESTABLISHED
[sqlservr.exe]
TCP 10.10.10.93:1433 10.10.10.8:50933 ESTABLISHED
[sqlservr.exe]
…..

Opcija 3
Sa korisničke mašine iz CLI probati konekciju :
telnet
Odnosno u našem primeru :
telnet 10.10.10.93 1433
Tu se onda dobije blanko ekran unutar CLI. To znači da veza postoji, i da server sluša na portu TCP 1433