Month: June 2016

IIS generalno govoreći

IIS (Internet Information Services) je deo WIN operativnog sistema (i serverskog i desktop), i kao takav se instalira kroz WIN komponente. IIS ima module, pa se oni instaliraju/aktiviraju kroz Control…