Instalacija na WIN 2012 R2 serveru

Ako treba nešto instalirati na WIN 2012 R2 serveru, koji je unutar lokalne mreže, a pri instalaciji se javlja sledeća greška :

Posted in Windows | Leave a comment

Heklanje 78 : komplet traka za glavu i rukavice

Imala sam višak žute vunice, i to mi je jedino opravdanje 🙂

Posted in Odmor | Tagged , , | Leave a comment

Kako videti verziju WIN OS-a, ako WMI pravi probleme

Pošto je u pitanju produkcioni server, nema reseta za WMI servis ili bilo kakve akcije.
Zato OS verziju treba da nađem bez korišćenja klasičnih metoda, tj moram da koristim komandnu liniju.
Napomena : cmd pokrenuti kao Administrator

Način 1

C:\Users\veldaebel>ver
Microsoft Windows [Version 6.0.6002]
Dakle radi, ali ne daje ba[ mnogo informacija.

Način 2
C:\Users\veldaebel>systeminfo
Loading Operating System Information …ERROR: Not enough storage is available to process this command.
Ili
C:\Users\veldaebel>systeminfo | findstr /B /C:”OS Name” /C:”OS Version”
Loading Operating System Information …ERROR: Not enough storage is available to process this command.
Kod mene ne radi, zbog pomenutih WMI problema.

Način 3
C:\Users\veldaebel>winver
Otvara novi prozor gde daje podatke o OS verziji 🙂

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

Kako videti postojeće “Sheduled Tasks”

WIN 2003
Prvi način
1. Zakačiti se Remote Desktop-om na Win 2003
2. Otići u folder C:\WINDOWS\Tasks i videti šta tu sve postoji, ali gledati kroz stavku “Advanced/View Log” i videti šta tu ima.

Drugi način
Iz komandne linije na serveru pustiti komandu :

Fajl se smešta u folder odakle je komanda puštena, i daje spisak SVIH task shedule jobs (tj i postavljenih i sistemskih)

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

UNIX i skriptić

E da, napisala sam mali skript koji ispituje stanje stvari za neke stavke na serveru, i piše rezultat u TXT fajl.
Posle toga je trebalo da se skripta pokreće na svakih 5 minuta kroz crontab.
Koje stvari treba uzimati u obzir kada se u Unix-u koristi crontab :
1. Crontab treba da se završava sa Enter – tj sa praznom linijom (new line)
2. Sve putanje do fajlova treba da su APSOLUTNE
3. Ako nešto neće da se izvršava, u skriptu na početak dodati PATH varijablu, npr :
PATH=/opt/someApp/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
4. Crontab na UX nema opciju */5 za izvršavanje na svakih 5min, nego se to piše ovako :
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /home/velda/mojaskripta.sh
5. Da bi se skripta izvršavala MORA da ima nastavak *.sh
6. Paziti na to ko ima pravo da izvršava skriptu. Ako niste sigurni, za početak staviti 777, pa posle smanjiti prava.
7. Paziti pod kojim šelom se skripta izvršava (ja preferiram BASH) : #!/bin/bash
8. Dali cron proces uopšte trči?

Pratiti log crontab procesa : /var/adm/cron/log

Dobar link.

Posted in Unix | Tagged , | Leave a comment

Logovi za zakazane zadatke

Povezano sa predhodnim postom.
Pošto sam postavila “sheduled tasks” hoću da po0gledam logove i da proverim da li su se izvršili.
PS Logovi u sebi sadrže tzv “exit codes”, pa evo šta neki od njih znače :
0 – success
0x3 – error path not found
259 – still active

Lista za neke Microsoft izlazne kodove : link.

WIN 2003
Prva opcija (kod mene nije radilo) :
In Windows Server 2003, the Source of scheduled task related events is Schedule. You can find these events by filtering the system event log.
1. Open event log.
2. Right click on System -> Properties -> Filter tab -> Select “Schedule” in the Event source field.
3. Click OK button and the scheduled task related events will be listed.

Druga opcija (radilo kod mene) :
Običan tekst fajl : %SystemRoot%\Tasks\SchedLgU.Txt

Problem je što se taj fajl NE VIDI KROZ Win Explorer (iako je namešteno da se vide “Hidden files”)!!!!!
Zato je potrebno uraditi ovo (Advanced/View Log):

WIN 2012
Ne funkcioniše ništa od onoga navedenog za Win 2003.
Prva opcija (radilo je za mene) :

Link.
Open Event Viewer and go to: Event Viewer (Local) / Applications and Services Logs / Microsoft / Windows / TaskScheduler / Operational
Ne vredi tražiti po mom nalogu (pod kojim je zadatak išao), jer ga tako ne nalazi, nego po vremenu kad je trbalo da se okine, i tu čitati sve logove redom. Uzdah.

Druga opcija (radilo za mene, mnogo bolja!!!)
Otvoriti Task Sheduler, naći svoj kreirani task, desni klik/Properties :

I pod tabom “History” se vide logovi vezani za taj zadatak!!!

Dobar link.

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

Zakazivanje zadataka za automatsku obradu – defragmentiranje

Na par servera treba da se uradi defragmentiranje pojedinih particija, pa sam potražila kako se automatski podešava ovaj zadatak za WIN servere.
Gledanje logova ovih zadataka sam razmatrala u sledećem postu.

Win 2003
Za ovo Microsoft ima odličan link!
1. Open Control Panel
2. Double-click Scheduled Tasks
3. Double-click Add Scheduled Task
4. On the Scheduled Task Wizard dialog, click Next
5. Click Browse
6. In the Select Program to Schedule dialog, navigate to the windows\system32 folder
7. Select defrag.exe
8. Click Open
9. In the Scheduled Task Wizard dialog, type a name for the scheduled task (Disk Defragmenter, for instance)
10. Under Perform this task, select how often you wish Disk Defragmenter to run
11. Click Next
12. Set the time at which you wish the Disk Defragmenter scheduled task to run. This should be a time when your computer is on, but not in heavy use.
13. Select the frequency at which you want the Disk Defragmenter scheduled task to run (Every Day, Weekdays, or Every days, where is the number of days between scheduled runs)
14. Click Next
15. Enter a user name under which the Disk Defragmenter scheduled task will run. Note: This user must be an administrator on the local machine.
16. Enter the password for the user you entered in the previous step
17. Confirm the password for the user
18. Click Next
19. Check Open advanced properties for this task when I click Finish
20. Click Finish
21. In the Run text box, you should see the full path and command for defrag.exe. By default, this path is C:\WINDOWS\SYSTEM32\defrag.exe
22. Append the drive letter for the drive you wish to defragment to the command in the Run text box. In a default installation, your Run command will look like this :
C:\WINDOWS\SYSTEM32\defrag.exe C:
23. Click OK
24. In the Set Account Information dialog, enter and confirm the password for the user listed in Run as
25. Click OK
Sada kada je dodat zadatak, on se vidi ovde :

WIN 2012
Dobar link.
Tu je zadatak defragmentacije stavljen da se obavlja automatski, jedanput nedeljno (što je u principu dovoljno). Status particije se može proveriti kroz Server Manager :

Pa kliknuti na taster “Analyze” i videti da li je defragmentacija potrebna.
Tu se može promeniti i kada je defragmentacija zakazana, ali za to nema potrebe.
Postoje dve komande iz CLI koje ovo rade (defrag.exe i cmdlet Optimize-Volume), ali ni jedan sama po sebi nema opciju zakazivanja.
1. Start Task Scheduler (klik na start taster/klik na lupicu, pa ukucati pojam za traženje)
2. In the Actions Pane, click Create Basic Task
3. Follow the instructions in the Create Basic Task Wizard.
Zadatak se formira manje-više isto kao i kod WIN 2003 servera :

Link1 (za ovo navedeno)
Link2 (start za “Task Sheduler”)

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

UNIX i “kill” komanda

Lepo objašnjenje : link1.
Dodatne informacije : link2.

SIG=SIGNAL – a signal is the means Linux uses for sending information between processes or between the kernel and a process.

Meni je najvažnije ovo :
0 SIGNULL Null Check access to pid
1 SIGHUP Hangup Terminate; can be trapped
2 SIGINT Interrupt Terminate; can be trapped
3 SIGQUIT Quit Terminate with core dump; can be trapped
9 SIGKILL Kill Forced termination; cannot be trapped (forced terminate)

15 SIGTERM Terminate Terminate; can be trapped (not forced terminate)
24 SIGSTOP Stop Pause the process; cannot be trapped
25 SIGTSTP Terminal stop Pause the process; can be trapped
26 SIGCONT Continue Run a stopped process

Ja najviše koristim “-9” 😉
Ako se kao PID procesa stavi “0” (bez navodnika) biće ubijeni SVI procesi sem par posebnih sistem procesa.
Ako se koristi “-3”, to za sobom ostavlja “dump” podataka u logu procesa koji je ubijen, ili će kreirati fajl sa imenom “core” koji će sadržati memory image procesa u trenutku kada je ovaj primio signal.

Kako izlistati koji su signali podržani na sistemu :
#kill -l
Opšta sintaksa :
#kill -SIGNAL PID

Čemu služi “trap” : Trap will allow us to trap some or all of these signals, and perform operations on the trapped signal (There might be situations when you don’t want users of your scripts to exit untimely using keyboard abort sequences, for example because input has to be provided or cleanup has to be done. The trap statement catches these sequences and can be programmed to execute a list of commands upon catching those signals).

Posted in Linux, Unix | Tagged | Leave a comment

Kako se rešiti POP SUGAR pop-up-a

1. Kroz Control Panel uraditi uninstall za programe :
AlllCheapPeruiCe 5.2, YoubeAdBlocker 1.2, TheBlooccker 1.3, Video Player, Plus-HD 1.3, BetterSurf,
CouponMeApp, TubeAdblOCkER, BLoCkTheADApp 3.2, WatchItAdBlocake, Media Player 1.1, Savings Bull, Start Savin, Websteroids, ScorpionSaver, HD-Plus 3.5, Media Watch, Re-Markit, Remarkable, SupTab, Key-Find uninstaller, Feven Pro 1.2, HD-Plus, HD-Professional-HQ, Quick Share i bilo koje sumnjive programe koji su skoro instalirani.

2. Ukloniti neželjene pop-up-ove iz browser-a ( u mom slučaju Chrome 62.0.3202.94/64 i FireFox)
Otići u Settings/Advanced Settings i otići na stavku “Return to factory settings”, vratiti sve onako kako je bilo :-), ili pojedinačne add-ons isključiti :
a.Click the menu icon “≡” at the top right of the browser window, choose “Tools” and choose “Extensions” to open a new “Options” tab.
b. Uncheck “Enabled” to disable an extension, or click “Remove” to delete it completely.
c. Enter “chrome://plugins/” in Chrome’s address bar to view plugins that add compatibility and functionality, such as Apple QuickTime or Adobe Flash,
d. Click the “Disable” link under the plugin you want to disable.

3. Pustiti neki alat za čišćenje od addware-a, kao npr AdwCleaner (link). Ovo je vrlo “svež” alat, updated pre svega 23 dana.
Paziti, jer kada uklanja “nevaljalce” zatvara SVE ostale prozore, i traži restart mašine.

Link1
Link2.

4. Takođe je, radi buduće bolje zaštite, dobro staviti i neke add blokere u sam browser (link)

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

Heklanje 77 : ćebence

Pravim mami ćebence za preko nogu, za uveče, uz gledanje televizije.
Pravim ga od bakinih kvadrata, u tri razne boje (sve u crvenom spektru), uz slaganje šare.
Za sada izgleda ovako :

Posted in Odmor | Tagged , , , | Leave a comment