WIN 10 / USB i slučajno brisanje fajlova sa istog :-(

Greškom sam obrisala neke fajlove sa USB-a, i šta sad????
Ima CMD komanda koja bi trebala da vrati fajlove, ali prvo valja proveriti sam USB, da nema neku grešku/falinku itd :
chkdsk H: /f
ATTRIB -H -R -S /S /D H:*.*
Napomena : mala ili velika slova, svejedno.
Gde je “H” moj USB. Radila sam to kao Administrator CMD-a, ali džabe, dobijem grešku :
Access Denied at System Volume Information folder

Evo kako omogućiti pristup tom folderu na USB-u :
(Odličan link za ovo)
0. Na samom PC-u omogućiti da se vide sistemski i skriveni fajlovi :

1. Utaknuti USB
2. Desni klik/Properties
3. Ići na Security tab/Advanced, opcija “Change” :

4. Odabrati nalog kojim ste logovani na mašinu, i OBAVEZNO kliknuti opciju : “Replace owner on subcontainers and objects”

5. Kliknuti OK, uraditi “Eject” za USB, izvaditi ga i vratiti nazad.
Sada imamo pristup “System Volume Information” folderu.
Ostale korake nema potrebe stavljati, pošto je u pitanju USB, a ne C: drajv.
Paziti!!!!! To je OPASAN folder!!!
Takođe nemojte se igrati sa opcijom “Enable inheritance”, to treba da ostane diabled!

Ako se ponovo pusti komanda “ATTRIB -H -R -S /S /D G:*.*”, obrisani fajlovi bi trebalo da se pojave u novom folderu na USB-u, što kod mene nije slučaj. Uzdah.

Redmine 2.3.0, Wiki i tabele

U principu kada se u Wiki ubacuju tabele, širina kolona se sama podesi, ali meni je trebalo da je jedna (vrlo široka) kolona uža, da bi se cela tabela videla na strani.
Tu ima par problema :
1. Ne može se podesiti širina kolone na manje od širine najduže reči.
Pošto su kod mene u pitanju imena fajlova, koja su jako dugačka, to je problem.
2. Wiki Red Mine tabele nemaju “wrap text” opciju, bar je ja nisam našla.
3. Opcija sa formatiranjem cele kolone kod mene nije funkcionisala (verovatno zbog nedostatka plug-in-a, ili starije verzije : Redmine 2.3.0)

Ovo ostavlja dva moguća rešenja :
1. Deo imena fajla sa “Enter” prebaciti u novi red, što automatski sužava kolonu
2. U svaku ćeliju u kojoj je dugačka reč, ubaciti odrednicu o smanjenju veličine fonta :
|{font-size:75%}. neki moj tekst|
čime se takođe automatski sužava širiba kolone.

Dobri linkovi :
Link1
Link2

Apache timeout problem (CentOS 8)

Kako ovo srediti :
1. /etc/php.ini stavku max_execution_time staviti da je veće nego što jeste (ja sam stavila 3000 sec).
Ova promena bi trebala da se “primi” bez ikakvog restarta.
2. U /etc/httpd/conf/httpd.conf dodati liniju :
Timeout 3000
(toliko sam ja stavila)
Posle ovoga : #systemctl restart httpd