Redmine 2.3.0, Wiki i tabele

U principu kada se u Wiki ubacuju tabele, širina kolona se sama podesi, ali meni je trebalo da je jedna (vrlo široka) kolona uža, da bi se cela tabela videla na strani.
Tu ima par problema :
1. Ne može se podesiti širina kolone na manje od širine najduže reči.
Pošto su kod mene u pitanju imena fajlova, koja su jako dugačka, to je problem.
2. Wiki Red Mine tabele nemaju “wrap text” opciju, bar je ja nisam našla.
3. Opcija sa formatiranjem cele kolone kod mene nije funkcionisala (verovatno zbog nedostatka plug-in-a, ili starije verzije : Redmine 2.3.0)

Ovo ostavlja dva moguća rešenja :
1. Deo imena fajla sa “Enter” prebaciti u novi red, što automatski sužava kolonu
2. U svaku ćeliju u kojoj je dugačka reč, ubaciti odrednicu o smanjenju veličine fonta :
|{font-size:75%}. neki moj tekst|
čime se takođe automatski sužava širiba kolone.

Dobri linkovi :
Link1
Link2

VMWare Player problem

Situacija : WIN 10/64 sa VmWare Player 12
Greška koja se javlja :

Evo šta treba uraditi :
* close VMware Workstation
* delete any .lck or .lock files and/or folders you see, in the directory of the problematic VM

* run VMWare Workstation
* start the VM

Apache timeout problem (CentOS 8)

Kako ovo srediti :
1. /etc/php.ini stavku max_execution_time staviti da je veće nego što jeste (ja sam stavila 3000 sec).
Ova promena bi trebala da se “primi” bez ikakvog restarta.
2. U /etc/httpd/conf/httpd.conf dodati liniju :
Timeout 3000
(toliko sam ja stavila)
Posle ovoga : #systemctl restart httpd

Excel problemi

Znate ono kad je formula u Excel-u potpuno ispravna, sve je OK, ali se u ćeliji javi “#N/A”?
I onda uđete u ćeliju sa F2, udarite ENTER i formula se opasulji i radi kako treba?
To je OK za par formula, ali ako ih ima gomila u nekoliko radnih listova treba vam brzo rešenje.

Rešenje :
Uradite “Replace” = with = za ceo Woorkbook :

i sredili ste problem.
😉

CentOS 8 greška pri instalaciji

Greška pri instalaciji :
The following error occurred on line 31 of the kickstart file: Section %packages does not end with %end. Pane is dead

Moguća rešenja :
1. Ponovo spustiti ISO paket sa druge lokacije
2. Ako je u pitanju podizanje u virtuelnom okruženju, proveriti verziju virtualizatora u odnosu na OS.
Problem je u WMWare Player-u :
“A kickstart file is an automated script to tell the ISOs exactly what packages to install, etc.
CentOS does not provide kickstart files on the ISO files.
The tool you are using to do the install contains a kickstart file to start the installer .. and that file is somehow not working.”
Ja koristim VMWare Player 12.1.1 verziju

Rešenje je srećom jako jednostavno. Samo ukloniti DVD drive koji VMWare Player (ili workstation) automatski dodaju u HW settings. Obeležiti DVD, i kliknuti na “Remove” :

Odličan link.

SELinux

Napomena : sve se odnosi na CentOS 6.0
Kako isključiti SELinux, jer za ličnu upotrebu, on vam UOPŠTE ne treba.

SELinux can operate in any of the 3 modes :
1. Enforced : Actions contrary to the policy are blocked and a corresponding event is logged in the audit log.
2. Permissive : Actions contrary to the policy are only logged in the audit log.
3. Disabled : The SELinux is disabled entirely.

Nama treba opcija 3.

To check the current mode of SELinux :
# getenforce
Enforcing
Ili za detaljnije informacije :
# sestatus
SELinux status: enabled
SELinuxfs mount: /selinux –> virtual FS similar to /proc
Current mode: enforcing –> current mode of operation
Mode from config file: permissive –> mode set in the /etc/sysconfig/selinux file.
Policy version: 24
Policy from config file: targeted

Mod rada SELinux-a se može direktno podesiti u njegovom konfiguracionom fajlu /etc/sysconfig/selinux, i to zahteva reboot sistema :
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing – SELinux security policy is enforced.
# permissive – SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled – No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
# targeted – Targeted processes are protected,
# mls – Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

Takođe :
# cat /etc/grub.conf
……..
root (hd0,0)
kernel /vmlinuz-2.6.32-279.el6.x86_64 root=/dev/md3 selinux=0
initrd /initramfs-2.6.32-279.el6.x86_64.img
………
Editing the /etc/grub.conf file and adding the selinux=0 option to the booting option will disable SELinux at the booting. In this case the settings in /etc/sysconfig/selinux are ignored.
Ako stavka “selinux=0” ne postoji, samo je dodati na kraju, sa blanko space između.

Dobar link.