Category Archives: Windows

SWAP memory on WIN servers

Obično je kod WIN servera u pitanju fajl : C:\pagefile.sys Najbolja praksa što se SWAP-a kod WIN servera tiče (link) : a) Make your page file a fixed size and make your page file size roughly between 1,5 and 2,5 … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

Nije problem napraviti DCS, ili kasnije očitati grafik (link). ALI ja bih da vidim podatke i u tabelarnom obliku! 1. Podaci se ne mogu se videti u tabelarnom obliku dok je DCS aktivan (čak ni nad delom podataka koji mogu … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

SQL DB (2014) Backup

Vrste backup-a SQL baze (I) : * Običan backup (link) * Copy-only backup – backup that is independent of the sequence of conventional SQL Server backups. Usually, taking a backup changes the database and affects how later backups are restored. … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

PowerShell i loop kroz spisak servera

Dobri linkovi : link1, link2 I evo PS skriptića koji vrti petlju sa dva člana : param( [string]$pauza = “———-” ) $spisakservera = @(“mojserver1.mojdomen”,”mojserver2.mojdomen”) for ($i=0; $i -lt 2; $i++) { $pauza $spisakservera[$i] $pauza Invoke-SQLCmd -query “select name, size*8/1024 AS … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

Definicija parametara za PowerShell

[int]$variable # 32-bit integer mit Vorzeichen [long]$variable # 64-bit integer mit Vorzeichen [string]$variable # string mit unicode characters [char]$variable # A unicode 16-bit character [byte]$variable # 8-bit Zahl [bool]$variable # Boolean True/False [decimal]$variable # 128-bit Dezimalzahl [single]$variable # Single-precision 32-bit … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Leave a comment

PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

U celu situaciju su umešani i SQL Server Management Objects (SMO) koji se mogu koristiti i iz PowerShell-a. Koristim komandu invoke-sqlcmd kojom iz PS-a prizivam SQL komande (link). 0. Sve radim iz PowerShell-a u koji sam logovana sa nalogom domenskog … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Leave a comment

Koji Windows servisi idu zajedno

SQL server Sastoji se od dva servisa : SQL Server SQL Server agent IIS server W3SVC ili World Wide Web Publishing Service (WWW service) Windows Process Activation Service (WAS) IISAdmin Na nivou procesa : w3wp.exe, inetinfo.exe Windows Communication Foundation (WCF) … Continue reading

Posted in Windows | Tagged | Leave a comment

WIN server 2012 R2 i .Net Framework 3.5 instalacija

Ili nemoguća misija. Bez obzira što imate (ili ste skinuli sa neta) EXE fajl koji bi trebalo da je kompletan, kad god pokušate instalaciju bilo kroz Server Manager ili POwer Shell, dobijate istu grešku, da nemate kompletan sadržaj potreban za … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

CPU+RAM(%) na udaljenom serveru iz CLI

To mi treba ko leba 🙂 CPU Nisam našla baš klasičan CLI, ali jesam iz PowerShell-a (link) : PS C:\Users\velda.ebel>Get-Counter -ComputerName localhost ‘\Process(*)\% Processor Time’ | Select-Object -ExpandProperty countersamples | Select-Object -Property instancename, cookedvalue| Sort-Object -Property cookedvalue -Descending| Select-Object -First … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

Kako videti IIS verziju

Obično se otvori IIS server, i klikne na Help/About, ali ako je stariji server (ili ako nemate RD pristup), može i ovako (link) : Iz komandne linije, sa vašeg kompjutera : 1. telnet mywebserver 80 2. type in HEAD / … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment