Category Archives: Windows

MS SQL server verzija

Kako naći verziju MS SQL servera, bilo da je server up ili down? Odličan link! Remotely : a) Korišćenjem MS SQM SMS-a i upita “select @@version“ b) Kroz PowerShell pokrenut kao MS SQL administrator, sa upitom : “ PS D:\Skriptici> … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

Total Commander 7.5 i veličina foldera

Ja mnogo koristim TC, jer ima FENOMENALNU stavku, da kad kopira sadržaj na drugu lokaciju na kojoj se već nalazi starija verzija istog, ima opciju da kopira SAMO fajlove koji su se u međuvremenu promenili 🙂 Ali meni treba da … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Leave a comment

Cisco Jabber

Imala sam problema sa intalacijom verzije Jabber 11.0 na WIN 7 korisničku mašinu. Ja da počnem instalaciju (iz msi fajla), servis uporno tvrdi da je još neka instalacija aktivna, a nije. 1) Ako se ovo UPORNO dešava, ili se javlja … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Cisco Jabber

SWAP memory on WIN servers

Obično je kod WIN servera u pitanju fajl : C:\pagefile.sys Najbolja praksa što se SWAP-a kod WIN servera tiče (link) : a) Make your page file a fixed size and make your page file size roughly between 1,5 and 2,5 … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on SWAP memory on WIN servers

Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

Nije problem napraviti DCS, ili kasnije očitati grafik (link). ALI ja bih da vidim podatke i u tabelarnom obliku! 1. Podaci se ne mogu se videti u tabelarnom obliku dok je DCS aktivan (čak ni nad delom podataka koji mogu … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

SQL DB (2014) Backup

Vrste backup-a SQL baze (I) : * Običan backup (link) * Copy-only backup – backup that is independent of the sequence of conventional SQL Server backups. Usually, taking a backup changes the database and affects how later backups are restored. … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL DB (2014) Backup

PowerShell i loop kroz spisak servera

Dobri linkovi : link1, link2 I evo PS skriptića koji vrti petlju sa dva člana : param( [string]$pauza = “———-“ ) $spisakservera = @(“mojserver1.mojdomen”,”mojserver2.mojdomen”) for ($i=0; $i -lt 2; $i++) { $pauza $spisakservera[$i] $pauza Invoke-SQLCmd -query “select name, size*8/1024 AS … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on PowerShell i loop kroz spisak servera

Definicija parametara za PowerShell

[int]$variable # 32-bit integer mit Vorzeichen [long]$variable # 64-bit integer mit Vorzeichen [string]$variable # string mit unicode characters [char]$variable # A unicode 16-bit character [byte]$variable # 8-bit Zahl [bool]$variable # Boolean True/False [decimal]$variable # 128-bit Dezimalzahl [single]$variable # Single-precision 32-bit … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Definicija parametara za PowerShell

PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

U celu situaciju su umešani i SQL Server Management Objects (SMO) koji se mogu koristiti i iz PowerShell-a. Koristim komandu invoke-sqlcmd kojom iz PS-a prizivam SQL komande (link). 0. Sve radim iz PowerShell-a u koji sam logovana sa nalogom domenskog … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

Koji Windows servisi idu zajedno

SQL server Sastoji se od dva servisa : SQL Server SQL Server agent IIS server W3SVC ili World Wide Web Publishing Service (WWW service) Windows Process Activation Service (WAS) IISAdmin Na nivou procesa : w3wp.exe, inetinfo.exe Windows Communication Foundation (WCF) … Continue reading

Posted in Windows | Tagged | Comments Off on Koji Windows servisi idu zajedno