Koristiti Access ako VBA u Excel-u nije u stanju da uradi obradu (ako su dve nested petlje sa iole više stavki neće moći).

Odličan link.

Kreiranje Access DB i uvoz fajlova
U folderu gde su oba Excel-a koja treba porediti napraviti novu Access bazu sa odgovarajućim imenom (desni klik miša, “New”/”Microsoft Access DB”)
Otvoriti datu novu bazu i uvući Excel podatke :Pri uvozu Excel tabela OBAVEZNO staviti da nema primary key!

Posle uvoza prvog Excel fajla, sve ponoviti isto i za drugi.

Poređenje uvezenih Excel fajlova
Ići na opciju “Create”/”Query Design” :

Pojaviće se prozor sa oba uvezena fajla, treba za oba uraditi “Add”.
Kad su oba fajla dodata, taj prozor zatvoriti na “Close”.
Ako se porede kolone u dva fajla, povući mišem od jedne do druge radi povezivanja. Pojaviće se crtica između naziva te dve kolone.
Rezultantnu tabelu dobijamo prevlačenjem interesantnih stavki na dole iz oba fajla, i klikom na opciju “Run” :

Rezultat izlazi na glavnom ekranu sa nazivom tab-a “Query1”, što se može sačuvati i naziv izmeniti.