Monthly Archives: August 2018

SWAP memory on WIN servers

Obično je kod WIN servera u pitanju fajl : C:\pagefile.sys Najbolja praksa što se SWAP-a kod WIN servera tiče (link) : a) Make your page file a fixed size and make your page file size roughly between 1,5 and 2,5 … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

Nije problem napraviti DCS, ili kasnije očitati grafik (link). ALI ja bih da vidim podatke i u tabelarnom obliku! 1. Podaci se ne mogu se videti u tabelarnom obliku dok je DCS aktivan (čak ni nad delom podataka koji mogu … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Leave a comment

SQL DB (2014) Backup

Vrste backup-a SQL baze (I) : * Običan backup (link) * Copy-only backup – backup that is independent of the sequence of conventional SQL Server backups. Usually, taking a backup changes the database and affects how later backups are restored. … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

PowerShell i loop kroz spisak servera

Dobri linkovi : link1, link2 I evo PS skriptića koji vrti petlju sa dva člana : param( [string]$pauza = “———-” ) $spisakservera = @(“mojserver1.mojdomen”,”mojserver2.mojdomen”) for ($i=0; $i -lt 2; $i++) { $pauza $spisakservera[$i] $pauza Invoke-SQLCmd -query “select name, size*8/1024 AS … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

Definicija parametara za PowerShell

[int]$variable # 32-bit integer mit Vorzeichen [long]$variable # 64-bit integer mit Vorzeichen [string]$variable # string mit unicode characters [char]$variable # A unicode 16-bit character [byte]$variable # 8-bit Zahl [bool]$variable # Boolean True/False [decimal]$variable # 128-bit Dezimalzahl [single]$variable # Single-precision 32-bit … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Leave a comment

PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

U celu situaciju su umešani i SQL Server Management Objects (SMO) koji se mogu koristiti i iz PowerShell-a. Koristim komandu invoke-sqlcmd kojom iz PS-a prizivam SQL komande (link). 0. Sve radim iz PowerShell-a u koji sam logovana sa nalogom domenskog … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Leave a comment