Daily Archives: August 30, 2018

Oracle na WIN 7, problemi sa konekcijom preko Oracle SQL Developer-a (2)

Koristim ovaj Oracle tutorial. ########## Sada treeba da napravim konekciju kroz “Oracle SQL Developer” na moju lokalnu mašinu, sa nalogom “hr” (videti predhodni post) Javlja mi se greška : “ORA-01031 insufficient privileges” Moguće rešenje 1 : setovala sam mu lozinku … Continue reading

Posted in Uncategorized, Windows | Tagged , , | Leave a comment

Kako videti šta ima od Oracle-a na lokalnoj mašini (WIN 7) (1)

Videti čega ima pod My Computer/Manage/Services Koristiti SQL upit da se vide detalji.   Napomena : Paziti da lokalni nalog koji se koristi bude u ove dve grupe : Administrators i ORA_DBA (Control Panel/User Accounts/Manage User Accounts/Properties/Advanced i tu željenom … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

Podaci o MS OS na remote serveru

Ovo može, samo ako ste u comandnoj liniji logovani kao domenski user, sa nalogom koji ima prava da vidi ove podatke (označila sam podatke koji su meni bitni) : C:\>systeminfo /s tsaprojectm Host Name: MOJ.SERVEROS Name: Microsoft Windows Server 2012 … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment