HP UX i cimserver

Dakle čudne mi se stvari javljaju u logovima vezane za cimserver, i ja sa pokušala da nađem ŠTA je to čudo. Evo rezultata pretrage : Cimserver is a daemon for HP WBEM (Web Based Enterprise Management) Services. HP WBEM je … Continue reading