Zabbix i switch-evi

Ili kako dodati switch-eve pod Zabbix-om.
Prvo proveriti koji je svič u pitanju. Ako je Cisco, u principu imamo sreće, jer su oni svi manje više pokriveni sa template-ima (videti ovde).

Proveriti da li su podaci dobri, sa Zabbix servera :
# snmpwalk -v 2c -c vaš-community 10.10.10.111|more
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco IOS Software, C2960S Software (C2960S-
…..
Obavezno gledati da se sa snmpwalk komandom dobiju OID-i, jer se to traži ako se definišu novi Items pod svičem :
# snmpwalk -v 2c -On -c vaš-community 10.33.0.111|more
…..
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.2 = OID: .1.3.6.1.4.1.9.7.115
.1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.3 = OID: .1.3.6.1.4.1.9.7.265
…..

Dakle naći odgovarajući Template, spustiti ga, i “uvući” u Zabbix :
1. # wget https://www.zabbix.com/wiki/_media/contrib/cisco_catalyst_2950.xml
–2014-10-31 14:22:21– https://www.zabbix.com/wiki/_media/contrib/cisco_catalyst_2950.xml
Connecting to 10.35.1.94:8080… connected.
Proxy request sent, awaiting response… 200 OK
Length: 101708 (99K) [application/octet-stream]
Saving to: “cisco_catalyst_2950.xml”
100%[======================================>] 101,708 231K/s in 0.4s
2014-10-31 14:22:22 (231 KB/s) – “cisco_catalyst_2950.xml” saved [10170xxxx
2. Importovanje Template-a :
Pod Zabbixom ići na Configuration/Templates/dugmence “Import”. Izabrati fajl sa lokalne mašine (sa koje ste pristupili Zabbix-u). Ostale stavke ne dirati. Uraditi import.
3. Dodeliti Template sviču
Pre dodatka template-a na kreiranom sviču nije bilo ni jednog “Item-a”. Posle dodavanja Template-a ima ih oko 100 🙂