FireFox 31.0 problem

Dakle imamo u našoj mreži par servera sa self-signed sertifikatima, i kada pokušam da odem na njihovu HTTPS streanicu, pod novim FF dobijam sledeće : Issuer certificate is invalid. (Error code: sec_error_ca_cert_invalid) Kako ovo rešiti? U novom tabu FireFox-a kucati … Continue reading