UNIX i skriptić i crontab

E da, napisala sam mali skript koji ispituje stanje stvari za neke stavke na serveru, i piše rezultat u TXT fajl.
Posle toga je trebalo da se skripta pokreće na svakih 5 minuta kroz crontab.
Koje stvari treba uzimati u obzir kada se u Unix-u koristi crontab :
1. Crontab treba da se završava sa Enter – tj sa praznom linijom (new line)
2. Sve putanje do fajlova treba da su APSOLUTNE
3. Ako nešto neće da se izvršava, u skriptu na početak dodati PATH varijablu, npr :
PATH=/opt/someApp/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
4. Crontab na UX nema opciju */5 za izvršavanje na svakih 5min, nego se to piše ovako :
0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * /home/velda/mojaskripta.sh
5. Da bi se skripta izvršavala MORA da ima nastavak *.sh
6. Paziti na to ko ima pravo da izvršava skriptu. Ako niste sigurni, za početak staviti 777, pa posle smanjiti prava.
7. Paziti pod kojim šelom se skripta izvršava (ja preferiram BASH) : #!/bin/bash
8. Dali cron proces uopšte trči?

Pratiti log crontab procesa : /var/adm/cron/log

Dobar link.

2 thoughts on “UNIX i skriptić i crontab

  1. Необично је видети да crontab не подржава синтаксу “*/5”. Вероватно је стара верзија тог софтвера
    Који UNIX користите? Путања “/var/adm” можда указује на Соларис

Comments are closed.