Tag Archives: skripta

PowerShell i loop kroz spisak servera

Dobri linkovi : link1, link2 I evo PS skriptića koji vrti petlju sa dva člana : param( [string]$pauza = “———-“ ) $spisakservera = @(“mojserver1.mojdomen”,”mojserver2.mojdomen”) for ($i=0; $i -lt 2; $i++) { $pauza $spisakservera[$i] $pauza Invoke-SQLCmd -query “select name, size*8/1024 AS … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on PowerShell i loop kroz spisak servera

UNIX i skriptić i crontab

E da, napisala sam mali skript koji ispituje stanje stvari za neke stavke na serveru, i piše rezultat u TXT fajl. Posle toga je trebalo da se skripta pokreće na svakih 5 minuta kroz crontab. Koje stvari treba uzimati u … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | 2 Comments