Zabbix i veličina pojedinačnog fajla

Na nekim mail serverima mi je bitno kada veličina fajla INBOX-a korisnika priđe blizu graničnoj vrednosti od 2G, pa mi treba da to procenim koristeći, ljubi ga majka, Zabbix.

Sa hosta na kome je problematičan fajl, i gde je instaliran Zabbix agent :
# zabbix_agent -t vfs.file.size[‘/etc/passwd’]
vfs.file.size[/etc/passwd] [u|2205]
Napomena : MORA da se navede apsolutna putanja do fajla.
Napomena : dobijena veličina je u bajtima.

Kada se radi sa Zabbix servera, nalog zabbix koji je na hostu MORA da ima makar read prava nad datim fajlom, i da može da priđe folderu u kome se fajl nalazi. To znači da je zabbix user home tamo gde je fajl, ili da zabbix user ima istu grupu kao i vlasnik date lokacije, i da zabbix user ima /bin/bash shell definisan.

Pod Zabbix serverom i željenim hostom se kreira novi Item :
Name – vfs.file.size /home/velda/tesla.jpg
Type – Zabbix-agent
Key – vfs.file.size[/home/velda/tesla.jpg
Host interface – IP-moje-mašine-10050
Type of information – numeric (unsigned)
Data type – Decimal
Units – Bytes
Use custom multiplier – no
…..
Application : Filesystem
…..