Data Collector Set (WIN 2008 R2 EE)

Nije problem napraviti DCS, ili kasnije očitati grafik (link).
ALI ja bih da vidim podatke i u tabelarnom obliku!

1. Podaci se ne mogu se videti u tabelarnom obliku dok je DCS aktivan (čak ni nad delom podataka koji mogu videti kao grafik, tj za taj vremenski period se podaci više ne skupljaju)

2. Nema alata koji to radi, nego se koristi komanda iz CLI (link) :
a) Otići u folder gde se izveštaj nalazi
C:\Users\veldaebel>cd C:\PerfLogs\Admin\Samo CPU\TSSDEV1_20180813-000001
b) Prebaciti fajl u CSV (comma separated values) format :
C:\PerfLogs\Admin\Samo CPU\TSSDEV1_20180813-000001>relog DataCollector01.blg -f csv -o test.csv
Input
—————-
File(s):
DataCollector01.blg (Binary)
Begin: 8/13/2018 9:30:36
End: 8/15/2018 9:08:06
Samples: 11616
100.00%
Output
—————-
File: test.csv
Begin: 8/13/2018 9:30:36
End: 8/15/2018 9:08:06
Samples: 11616
The command completed successfully.
c) Ovaj fajl se onda lako uvlači u Excel.