WIN 10 i skoro otvarani fajlovi

Kako videti koji su fajlovi otvarani u zadnjih nekoliko dana?
Otići na lokaciju : C:\Users\mojnalog\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
i videćeti ih!
Poređati po datumu radi lakšeg snalaženja 🙂

Dobar link