Kako uraditi UNFORMAT za USB disk pod WIN 10

Dakle uradila sam (srećom) brzi format USB diska na kom su mi i neki podaci 🙁
I sad bi to nazad.
Moj disk je od 64G.

1. Proveriti da li je USB ispravan.
To se radi iz komandne linije, kao administrator :
D:\>chkdsk g:/r/f
Gde je F: vaš USB.

2. Za sam restore podataka trebalo bi koristiti neki od free alata

A) Ja sam instalirala Active Unformat 2.5.3.21 Portable (sajt je www.unformat.com).
Ocena : Loše
On radi restore u 5 koraka :
a) prepoznavanje diska koji je problematičan
b) skeniranje problematičnog diska – za moj od 64G to će verovatno trajati preko noći 🙁

B) Do your data recovery 7.0
(Sajt https://www.doyourdata.com/)
Ocena : Loše
Sam skenira diskove, ali mu treba prilično dugo
Onda skenira odabrani tip dokumenta na USB-u, obavezno raditi “Advanced Recovery” jer brzi skan neće naći skoro ništa. Koliko vidim skenira ZNATNO brže od predhodnog programa 🙂
Free verzija omogućava undelete samo do 1G podataka 🙁

C) Do your data recovery 7.0 Portable
Ocena : OK
Radi isto kao i neportable verzija, i isto treba uraditi “Advanced Recovery da bi program išta našao.

D) Recuva
Sajt : https://www.ccleaner.com/recuva
Ovo sam dobila kao preporuku, pa kad probam, javljam 🙂

VBA – Visual Basic for applications – početak 2

VBA za Excel

Wildcards
? Any single character
* Zero or more characters
# Any single digit (09)
[ charlist ] Any single character in charlist
[! charlist ] Any single character not in charlist

Dobar link1

Ovo je običan Excel, bez VBA
Šta ako hoću da spojim vrednosti iz raznih ćelija koje sadrže vreme u obliku hh:mm, i cele brojeve, i da između njih postavim “pipe”?
To je onda radi ovom formulom :
=TEXT(F27,”hh:mm”)&”|”&TEXT(G27,”hh:mm”)&”|”&TEXT(H27,”hh:mm”)&”|”&I27&”|”&J27&”|”&K27&”|”&I27&”|”&TEXT(L27,”hh:mm”)

A ovo je niz ćelija koje sam spojila u jednu :
07:46 19:06 00:28 10 20 20 05:40

Odličan link.

*Kako kroz VBA kopirati pojedinačni grafik iz određenog radnog lista (gde ima mnogo grafika) u određeni grafički fajl*
Private Sub CommandButton6_Click()
Worksheets(“mojlist2”).ChartObjects(15).Activate
ActiveChart.Export “D:\Testiranje\test.png”
End Sub

Napomena : ime fajla MORA da se navede u apsolutnoj putanji!
Takodje je broj 15 redni broj grafika na tom radnom listu.

Može i ovako :
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(16).Chart.Export “D:\Moja Dokumenta\moj folder2\mojgrafik2020.png”

Ako treba da se kopira više grafika, ova naredba se samo niže.
Problem može biti u rednom broju grafika, jer (gle čuda) ljudi i kompjuteri NE broje grafike na isti način, pa se mora malo gađati.

Povremeno naredba chart.export generiše prazan fajl od 0KB. Ako se to desi, taj objekat je potrebno prethodno aktivirati (to je Excel bug) :
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(21).Activate
Worksheets(“mojlist”).ChartObjects(21).Chart.Export “D:\Moja Dokumenta\moj folder2\mojgrafik2020.png”

MS SQL SMS osnove

SQL Server Management Studio is a workstation component\client tool that allows you to connect to and manage your SQL Server from a graphical interface instead of having to use the command line.
*****
System databases are created automatically when we install MS SQL Server. Following is a list of system databases −
Master
Model
MSDB
Tempdb
Resource (Introduced in 2005 version)
Distribution (It’s for Replication feature only)
*****
Views are virtual tables that hold data from one or more tables. It is stored in the database. A view does not contain any data itself, it is a set of queries that are applied to one or more tables that are stored within the database as an object.
*****

Dobar link.

Excel i kopiranje boje ćelije iz jedne tabele u drugu

Prva tabela iz koje se kopiraju boje ćelije u ćelijama ima upisan samo tekst, a druga tabela u koju se kopira boja ćelije već u sebi ima prilično koplikovanu formulu.

Ovako izgleda formula za samo jednu ćeliju :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim bojacelije As Long
bojacelije = Worksheets(“ObradaSmene”).Range(“G3”).Interior.Color
Worksheets(“ObradaSmene”).Range(“G35”).Interior.Color = bojacelije
End Sub

Meni treba za celu tabelu na drugu celu tabelu.
Evo kako prolazim kroz celu vertikalu jedne tabele i kopiram boju u vertikalu druge tabele :
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim bojacelije As Long
Dim original As Integer
Dim kopija As Integer

For original = 3 To 25
bojacelije = Worksheets(“Obrada1”).Range(“G” & (original)).Interior.Color
kopija = original + 32
Worksheets(“Obrada1”).Range(“G” & (kopija)).Interior.Color = bojacelije
Next original
End Sub

Znači sada samo treba da prođem kroz sve kolone originalne tabele 🙂

Word i pravljenje formulara

Potrebno mi je da napravim Word dokument sa poljima u koja bi se upisivali podaci, a da se ostatak dokumenta ne dira i ne menja.
Dobar link.
1. Za to je potrebno aktivirati “Developer tab” pod Word-om :
The Developer tab isn’t displayed by default, but you can add it to the ribbon.
On the File tab, go to Options > Customize Ribbon.
Under Customize the Ribbon and under Main Tabs, select the Developer check box.
After you show the tab, the Developer tab stays visible, unless you clear the check box or have to reinstall a Microsoft Office program.

2. Treba mi da ubacim odabir datuma :

3. Sledeće što mi treba je polje u koje se upisuje vreme u formi hh:mm
Totalna glupost : izgleda da za to uopšte ne postoji opcija (sem naravno kao čisti tekst), ili kao dva padajuća menija jedan pored drugog, prvi za sate a drugi za minute. Grrrrr