WIN 10 i ping kroz proxy server

Ovo služi da se proveri da li je neki sajt/server dostupan kroz vaš proxy server kroz neki određeni TCP port.
Direktan ping ne može da prođe kroz prixy server jer ping koristi ICMP protokol, dok proxy pušta TCP i UDP pakete.

Metod 1.
Koristiti Chocolatey da se spusti tcping programčić (koji se koristi iz komandne linije).
Tcping link.
Ali cvrc ne ide kroz proxy

Metod 2.
Koristiti Chocolatey da se spusti httping programčić (koji se koristi iz komandne linije).
Httping link.
Ping kroz proxy iz komandne linije izgleda ovako :
httping -x 10.10.10.10:80 www.google.com
Gde je 10.10.10.10 proxy server sa portom 80
Ako je potrebno videti dostupnost negog servera/sajta po određenom TCP portu, to onda izgleda ovako :
httping -x 10.10.10.10:80 neki.server:nekiTCPport
connected to neki.server:nekiTCPport (281 bytes), seq=0 time=692.42 ms
connected to neki.server:nekiTCPport (281 bytes), seq=1 time=690.66 ms

Metod 3.
Kako proveriti da li vaš proxy omogućava povezivanje ka određenom serveru, po određenom portu.
Prvo setovati proxy server u komandnoj liniji :
D:\Proba>netsh winhttp set proxy 10.10.10.10:80
Current WinHTTP proxy settings:
Proxy Server(s) : 10.10.10.10:80
Bypass List : (none)

I onda testirati vezu ka problematičnom serveru i pripadajućem portu :
D:\Proba>telnet tamo.neki.server tamo.neki.port
Connecting To tamo.neki.server:tamo.neki.port…Could not open connection to the host, on port tamo.neki.port: Connect failed

Poređenje fajlova pod WIN 10

Metod 1 : Windiff
Ovo je besplatan programčić koji se samo spusti sa neta, otpakuje (nema instalacije) i koristi.
Ide se na stavku :

Ako su fajlovi isti ovako izgleda rezultat poređenja :

Ima vrlo šturu povratnu informaciju, i kad su fajlovi isti i kad se razlikuju.
Nema problem sa poređenjem PDF fajlova.

Metod 2 : DiffMerge
Lokacija : link
Daje mnogo opširniji izlaz od predhodnog programa :

Napomena 1 : za svako poređenje dva nova fajla, program se mora zatvoriti i otvoriti ponovo, NAROČITO ako neki od fajlova imaju isto ime kao predhodno kontrolisan par.
Napomena 2 : ima problem sa poređenjem PDF fajlova.

Dobra strana je i to štop se poziva direktno sa fajla iz Exprorer-a :

Metod 3 : Diffuse
Lokacija : link
Ovo je program koji se koristi kroz komandnu liniju.
Uputstvo
Compare a Set of Files : $ diffuse file1 file2 file3
Review Local Changes or Fix Merge Conflicts : $ diffuse -m
Compare Specific Revisions : $ diffuse -r rev1 -r rev2 file
Inspect a Revision : $ diffuse -c rev

Kad se pozove iz komandne linije otvara se GUI prozor sa rezultatom.

Dobar link.

Kako saznati podatke o udaljenom Windows serveru

Opcija 1 NAJBOLJA!!
Instalirati nmap (link)
Startni GUI izgleda ovako :

Kao izlaz se dobijaju podaci o otvorenim TCP i UDP portovim (sa objašnjenjem) na udaljenom serveru što ukazuje na njegovu svrhu, kao i podaci o OS verziji, ako je otvoren port 445.
Napomena 1 : paziti jer skeniranje traje i po 15min, i tek na kraju se dobijaju rezultati
Napomena 2 : za ovo nalog pod kojim se radi ne mora da bude AD admin

Opcija 2
Iz komandne linije :
C:\WINDOWS\system32>systeminfo /s server1
Host Name: server1
OS Name: Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Standard Edition
OS Version: 5.2.3790 Service Pack 2 Build 3790
OS Manufacturer: Microsoft Corporation
OS Configuration: Member Server
OS Build Type: Multiprocessor Free
Registered Owner: velda
Registered Organization: velda
Product ID: xxxxx-yyyyy
Original Install Date: 23.06.gggg, 10:03:22
System Boot Time: 08.12.gggg, 16:39:36
System Manufacturer: VMware, Inc.
System Model: VMware Virtual Platform
System Type: X86-based PC
Processor(s): 4 Processor(s) Installed.
…..
BIOS Version: Phoenix Technologies LTD 6.00, 21.09.gggg
…..
Time Zone: (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prague
Total Physical Memory: 4,095 MB
Available Physical Memory: 2,029 MB
Virtual Memory: Max Size: 5,972 MB
Virtual Memory: Available: 4,373 MB
Virtual Memory: In Use: 1,599 MB
Napomena : ova komanda radi samo ako je nalog pod kojim se koristi AD admin, i server je u domenu.

Opcija 3
Iz komandne linije :
C:\WINDOWS\system32>wmic /NODE:server1 OS get caption,CSDVersion /value
Caption=Microsoft(R) Windows(R) Server 2003, Standard Edition
CSDVersion=Service Pack 2
Napomena : ova komanda radi samo ako je nalog pod kojim se koristi AD admin, i server je u domenu.