SQL Server 2000/32 na WIN 7/64

Meni treba, i šta sad. Treba mi istina samo SQL Server 2000 Management Studio, ali to se izvlači iz cele instalacije, ne može posebno.
U principu, Microsoft ovo NE podržava, i ako se pokuša direktna instalacija, tu je greška :

Posle gomile pretrage po Google-u, našla sam ovaj youtube tutorial, koji mi je pomogao 🙂

1. Podesite nalog pod kojim ćete raditi instalaciju (mora biti lokalni admin, i još i ovo dole) :

2. Na instalacionom disku/imidžu pogledate na koji EXE fajl je uperen setup.bat, kod mene je ovakav :
@echo off
start x86\setup\setupsql.exe
3. Nađete EXE fajl (ovde setupsql.exe) i pokrenete ga direktno. Pitaće vas ovo :

Kliknete na “Run Program”. Pa opet :

Klik na “Run Program”.
4. U toku instalacije će da upozori ponovo na nekompatibilnost :

Ali meni i onako treba samo Management Studio…..
5. Ako vam u toku instalacije pokaže ovo :

Pa ne ostaje vam ništa drugo da sve programe zatvorite, resetujete mašinu, i krenete iz početka. Ali onda će da proradi, tako da se isplati 🙂

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL Server 2000/32 na WIN 7/64

WIN i specifični filteri za Event Logs

Meni treba da vidim sve događaje koje je log zabeležio, ali za uzak vremenski period od 10 min (+/-5min u odnosu na vreme događaja), a to nema načina da uradim kroz predefinisane stavke, što znači da moram da pišem XML filter.

Evo jednog primera koji RADI (link) :

Problem je što se on rešeriše na UTC Time, ali to izgleda ne može drugačije.

The dateTime is specified in the following form “YYYY-MM-DDThh:mm:ss” where (link) :
YYYY indicates the year
MM indicates the month
DD indicates the day
T indicates the start of the required time section
hh indicates the hour
mm indicates the minute
ss indicates the second
Note: All components are required!
To specify a time zone, you can either enter a dateTime in UTC time by adding a “Z” behind the time – like this :
2002-05-30T09:30:10Z
or you can specify an offset from the UTC time by adding a positive or negative time behind the time – like this :
2002-05-30T09:30:10-06:00
or
2002-05-30T09:30:10+06:00
Beograd je UTC+2h, ali to na žalost sistem ne prihvata, pa samo pri zadavanju vremena oduzeti 2h. Uzdah. Microsoft.

I evo kako na kraju upit TREBA da izgleda ( i RADI!!!!!) :

Na WIN 7, WIN 10, WIN 2012 R2 postoji i “Custom View” jessss :

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on WIN i specifični filteri za Event Logs

Heklanje 88 : dreamcatcher/hvatač snova i cvetići :-)

E da, ukombinovala sam hvatač snova, koji sam radila zelenim koncem, sa lepo isheklanim cvetićima, koje sam onda zašila za isti :

Posted in Odmor | Tagged , , | Comments Off on Heklanje 88 : dreamcatcher/hvatač snova i cvetići :-)

Remote Desktop connection

Čovek bi pomislio da je to jednostavno. WIN i jedan i drugi računar (moj predhodni post o tome). Ali cvrc!
Sa WIN 10 mašine treba da se RD-ujem na WIN 7, ali mi prvo nije prolazila autentifikacija. A sa WIN 7 na WIN 7 nije bilo problema. To sam rešila sa podešavanjem pod Control Panel/System/Remote Settings :

(Što je sve bilo prouzrokovano Microsoft Security Patch-om koji se automatski instalirao na target WIN 7 računar)

Ali sad se javlja druga greška :

Moj Google-fu mi kaže da je to nedostatak nekog pa trećeg Security Patcha : link, KB4103712 (Security-only update).
Ja sam to instalirala (download odavde) (traži reset, grrr), pa ćemo da vidimo :-). E videli, i to je to!!! Radi!!!

Kako pretražiti WIN 7 logove na RD konekciju
Pokušala sam da problematično logovanje nađem u logovima target mašine (WIN 7), ali Microsoft logovi su noćna mora!
Treba gledati pod Event Viewer/Windows Logs/ i to za Event ID 4625/4771.
Problem je u tome što se to ne loguje po default-u!!!
Trebalo bi da se loguje ovde :


Ali se to na žalost ne događa.

Za to treba postaviti LP (local policy) : kako omogućiti audit na WIN 7 mašini.
Kako postaviti LP na WIN 7 : link
1. Start/Run/secpol.msc
2.
3.
4.

I to je to. Sledeći puta kada pokušam Remote Desktop konekciju, imaću log o tome (bilo da uspem da se konektujem ili ne).

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Remote Desktop connection

Performance logs for WIN servers

Koja glupost da WIN serveri po definiciji nemaju nikakve logove po pitanju performansi za CPU i memoriju!!!! Tako da kad se javi problem ne može se pogledati u nazad da se vidi šta se desilo.
Kako se nameštaju logovi za CPU+RAM :

WIN 2003 (link)
To create a new log :
1. Right-click Counter Logs, click New Log Settings, type a name for the log, and then click OK.
2. On the General tab in Windows 2000,click Add to add the counters you want.
Evo koje sam brojače ja odabrala :

3. On the Log Files tab, click the logging options you want.
4. On the Schedule tab, click the scheduling options you want.
Ja volim da svaki dan ima svoj log :

WIN 2008 R2
Dobar link.
Novi monitor za performanse (a meni obično trebaju samo CPU i RAM) se dobija formiranjem “New Collection Set” :

Neću da koristim “Templates”, nego da sama odaberem brojače :

Koji postoje za CPU :
%C1 Time – C1 is a power saving mode in a CPU. This counter keeps track of how often the process is able to enter a power saving state when idle. So %C1 Time is the percentage of time the LP is in the %C1 state and for _Total the average percentage across all LP.
%C2 Time – Similar to %C1 Time. C2 is a deeper power state than C1.
%C3 Time – Similar to %C1 Time. C3 is a deeper power state than C2.
C1 Transitions/Sec – The is the number of times the LP has entered the C1 state in one second or for _Total the number of C1 transitions across all LP.
C2 Transitions/Sec – Similar to C1 Transitions/Sec. C2 is a deeper power state than C1.
C3 Transitions/Sec – Similar to C1 Transitions/Sec. C3 is a deeper power state than C2.
% Processor Time
% User Time
% Privileged Time
Interrupts/sec
% DPC Time
% Interrupt Time
DPCs Queued/sec
DPC Rate
% Idle Time

Ja sam (za CPU) uzela :

Da bi se dodatno odredio interval uzimanja uzoraka, mora se ići na sam Data Counter :

I da se monitor odmah startuje :

Da bi se pregledali podaci :

WIN 2012 (link)
Obavezno, pri kreiranju novog “Data Collection Set”-a staviti :

Jer na taj način mogu se pojedinačno birati brojači, jer ako se ide preko “Template” opcije, dobija se GOMILA podataka sa kojom ne znam šta bi se radilo.

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Performance logs for WIN servers

Heklanje 88 : cvetni venčić (viseći)

Svaki cvetić ima tučak i prašnik, i zelenu čašicu, i onda sam ih sve povezala na heklanu grančicu, i dodala dva lista za ukras, i ONDA to zakačila za plastični prsten (koji se inače koristi za zavese :-)) :

Posted in Odmor | Tagged , , | Comments Off on Heklanje 88 : cvetni venčić (viseći)

Performance monitor problemi na WIN 2012

Ume da se zaglavi Performance Monitor i da javlja sledeću grešku :
“System error occurred the operator or administrator has refused the request”

Moguća rešenja problema :
1. Dodavanje “Full” prava nalogu pod kojim se vrti dati Data Collector Set (link)

2. Startovanje problematičnog Data Collector Set-a kroz Performance Monitor koji je pokrenut DIREKTNO iz Server Manager-a : link, što je meni rešilo problem :

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Performance monitor problemi na WIN 2012

Remote Desktop Connection (RDC) Failed, RDC WIN7 to WIN7

Povremeno treba da se od kuće okačim na moj komp na poslu, i to radim kroz VPN+RDC. Sa WIN7 na WIN7.
E juče ja probam, VPN radi, pingujem ja moju mašinu, ali neće da se zakači na nju :

Dobar tekst vezan za RDP+Microsoft generalno : link

Šta sve treba proveriti :
1. Na target mašini, da li je dozvoljeno daljinsko povezivanje :
In Control Panel, click System
On the System page, click Remote Settings in the left pane. This opens the System Properties dialog box to the Remote tab.
To disable Remote Desktop, select Don’t Allow Connections To This Com¬puter, and then click OK.
To enable Remote Desktop, you have two options. You can :
*Select Allow Connections From Computers Running Any Version Of Remote Desktop to allow connections from any version of Windows.
*Select Allow Connections Only From Computers Running Remote Desktop With Network Level Authentication to allow connections only from Windows 7 or later computers (and computers with secure network authentication).
I to je to.
2. Na target mašini proveriti logove konekcije koji se nalaze ovde (link) :

*****

Problem je što meni u tom logu nema ničega za zadnjih 10 dana…..
Postoji i opcija da napravim filter za sve Remote događaje u zadnjih (u mom slučaju) 24h, nad svim logovima, ali ta pretraga onda traaaajeee.
3. Sa source mašine, po povezivanju kroz VPN probati da se pinguje target mašina.
4. Na target mašini pregledati SVE logove na sledeće Event ID-jeve (link) :
Event ID Event message
4624 An account was successfully logged on
4649 A replay attack was detected.
4778 A session was reconnected to a Window Station.
4779 A session was disconnected from a Window Station.
4800 The workstation was locked.
4801 The workstation was unlocked.
5378 The requested credentials delegation was disallowed by policy.
5632 A request was made to authenticate to a wireless network.
5633 A request was made to authenticate to a wired network.
Može se koristiti PowerShell pretraga za ovo.
5. Ili pitaš nekog, pa ti kažu da se za vreme tvog odmora MS WIN7 (target) update-ovao, i da je TO problem :-). Link
A ovo je rešenje :

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on Remote Desktop Connection (RDC) Failed, RDC WIN7 to WIN7

Ko je restartovao WIN 2003 server?

Ili, gde gledati u logovima, i šta tačno tražiti da bi se našla informacija o tome ko je, i kada resetovao server.

1. Gde gledati : “Event Viewer”, pod “System” event log
2. System event log filterovati po : “Event ID” 1074, i “Source” : user32. Time će se videti ko (ili šta) je resetovao server.

Ima i drugi metod, pogledati direktno u Shutdown log na lokaciji : C:\WINDOWS\system32\LogFiles\Shutdown

Dobri linkovi : link1, link2

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Ko je restartovao WIN 2003 server?

Microsoft SCOM 2012

Grrrr, SCOM 2012 na mojoj mašini mi ne da da zatvorim stare “Alerts” i/ili “Warnings”, stalno prikazuje grešku :
*****
Please provide the following information to the support engineer if you have to contact Microsoft Help and Support :
Microsoft.EnterpriseManagement.CompositionEngine.CompositionException: An error occurred executing the command: [Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.DataProviders!AlertProvider/SetAlertResolutionStatesAcrossTiers] in provider: [Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.DataProviders.AlertProvider, Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.DataProviders, Version=7.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35].An object of class MonitoringAlert with ID 0995400f-371f-4b26-b85d-83a3291bec09 was not found.

*****
Problem je u tome što ih je koleginica zatvorila, i kod nje se ti alerti više uopšte ne pojavljuju.
Probala sam da izađem i ponovo uđem u SCOM (Klasika :-)), ali neće. Čak ni (nenamerni) reset moje mašine nije pomogao.
Probala sam i da startujem Microsoft:Enterprise.Management.Monitoring.Console.exe /clearcache, i to direktno iz komandne linije (link), a takođe i da dodam taj svič u startovanje :

Pogađate : ništa.
Postoji Power Shell skripta ovde, koja bi trebala da sredi problem :
*****
PS D:\PoSh-skripte> .\CloseOldAlertsFromRules2012.ps1
Security warning
Run only scripts that you trust. While scripts from the internet can be useful, this script can potentially harm your computer. If you trust this script, use the Unblock-File cmdlet to allow the script to run without this warning message.
Do you want to run D:\PoSh-skripte\CloseOldAlertsFromRules2012.ps1?
[D] Do not run [R] Run once [S] Suspend [?] Help (default is “D”): R
New-SCOMManagementGroupConnection : The Data Access service is either not running or not yet initialized. Check the event log for more information.
At D:\PoSh-skripte\CloseOldAlertsFromRules2012.ps1:9 char:12
+ $connect = New-SCOMManagementGroupConnection -ComputerName localhost
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (Microsoft.Syste…nnectionCommand:NewSCManagementGroupConnectionComma
nd) [New-SCManagementGroupConnection], ServiceNotRunningException
+ FullyQualifiedErrorId : ExecutionError,Microsoft.SystemCenter.Core.Commands.NewSCManagementGroupConnectionCommand
get-scomalert : The Data Access service is either not running or not yet initialized. Check the event log for more information.
At D:\PoSh-skripte\CloseOldAlertsFromRules2012.ps1:20 char:1
+ get-scomalert -criteria ‘ResolutionState=”0” AND IsMonitorAlert=”F …
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (Microsoft.Syste…tSCAlertCommand:GetSCAlertCommand) [Get-SCOMAlert],
ServiceNotRunningException
+ FullyQualifiedErrorId : ExecutionError,Microsoft.SystemCenter.OperationsManagerV10.Commands.GetSCAlertCommand
*****
A u “Event View” ništa pametnog…..

Rešeno!!! Trebalo je samo da pokrenem SCOM kao domenski admin nalog uz “/clearcache” svič namešten kao na gornjoj slici 🙂

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Microsoft SCOM 2012