Definicija parametara za PowerShell

[int]$variable # 32-bit integer mit Vorzeichen
[long]$variable # 64-bit integer mit Vorzeichen
[string]$variable # string mit unicode characters
[char]$variable # A unicode 16-bit character
[byte]$variable # 8-bit Zahl
[bool]$variable # Boolean True/False
[decimal]$variable # 128-bit Dezimalzahl
[single]$variable # Single-precision 32-bit Fließkommazahl
[double]$variable # Double-precision 64-bit Fließkommazahl
[xml]$variable # Xml object
[array]$variable # Array
[hashtable]$variable # Hashtabelle

# Denkbar sind aber auch Arrays
[String[]]$Userliste

Dobar link.

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Definicija parametara za PowerShell

PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

U celu situaciju su umešani i SQL Server Management Objects (SMO) koji se mogu koristiti i iz PowerShell-a.

Koristim komandu invoke-sqlcmd kojom iz PS-a prizivam SQL komande (link).

0. Sve radim iz PowerShell-a u koji sam logovana sa nalogom domenskog administratora (tako da imam manje-više sva prava)
1. Odrediti verziju PowerShell-a sa kojom se radi na lokalnoj mašini :
PS D:\Skriptici> $PSVersionTable.PSVersion
Major Minor Build Revision
—– —– —– ——–
5 0 10586 117
2. Može se koristiti PowerShell iz MS SQL SMS-a
3. Ako je instaliran MS SQL SMS automattski imate i SMO modul za korišćenje pod običnim PS-om
4. Kako videti verziju MS SQL servera na udaljenom serveru (koji je u domenu) :
PS D:\Skriptici> invoke-sqlcmd -query “select @@version” -serverinstance “testniserver.moj.domen”
Column1
——-
Microsoft SQL Server 2014 (SP1-GDR) (KB4019091) – 12.0.4237.0 (X64) …
5. Videti imena baza na udaljenom serveru (dobar link)
PS D:\Skriptici> invoke-sqlcmd -serverinstance “mojserver.mojdomen” -query “select name from sys.databases”
name
—-
master
tempdb
model
msdb
upravljanjeprojektima
test4
test2
Ovo isto kao PS1 skriptić (dobar link) :
param(
[string]$imeservera = “mojserver.mojdomen”)
write-host “Radimo sa serverom $imeservera”
invoke-sqlcmd -serverinstance $imeservera -query “select name from sys.databases”

6. Kako videti veličine pojedinačnih baza (link) :
PS D:\Skriptici> Invoke-SQLCmd -Query “sp_databases” -Database master -ServerInstance “mojserver.mojdomen”
DATABASE_NAME DATABASE_SIZE REMARKS
————- ————- ——-
master 7552
model 5312
msdb 37632
upravljanjeprojektima 6144
test2 238464
test4 257920
Ako se na kraju ovog upita doda “| Out-GridView” dobija se nov prozor sa rezultatima upita 🙂
7. Podaci o pojedinačnoj bazi, u ovom slučaju “test2” (veličine, lokacije za fajl baze i fajl loga) :
PS D:\Skriptici> Invoke-SQLCmd -Query “SELECT file_id, name, type_desc, physical_name, size*8/1024, max_size FROM sys.database_files” -ServerInstance “mojserver.mojdomen” -database test2
file_id : 1
name : test2
type_desc : ROWS
physical_name : D:\Baza\test2.mdf
size : 69
max_size : -1
file_id : 2
name : test2_log
type_desc : LOG
physical_name : D:\Log\test2_log.ldf
size : 163
max_size : 268435456
Ovde se onda veličina dobija u (KB) zbog “*8/1024” dela kod “size” stavke.
Ili za sve baze na jednom serveru :
Invoke-SQLCmd -query “select name, KB=size*8/1024, type_desc from sys.master_files” -ServerInstance mojserver.mojdomen
name KB type_desc
—- — ———
test4 88 ROWS
test4_log 163 LOG
test2 69 ROWS
test2_log 163 LOG
8. Kako NE prikazati sistemske baze
SQL upit :
select name from sys.master_files where name != ‘master’ AND name != ‘mastlog’ AND name != ‘tempdev’ AND name != ‘templog’ AND name != ‘modeldev’ AND name != ‘modellog’ AND name != ‘MSDBData’ AND name != ‘MSDBLog’;
Ili kao PS upit sa rezultatom :
PS D:\Skriptici> Invoke-SQLCmd -query “select name from sys.master_files
>> where name != ‘master’ AND name != ‘mastlog’ AND name != ‘tempdev’ AND name != ‘templog’ AND name != ‘modeldev’ AND name != ‘modellog’ AND name != ‘MSDBData’ AND name != ‘MSDBLog’;” -serverinstance mojserver2.mojdomen2
name
—-
dbtest2012
dbDtest2012_log
8. Kako izgleda cela skripta :
param(
[string]$imeservera1 = “mojserver1.mojdomen”,
[string]$imeservera2 = “mojserver2.mojdomen”,
[string]$pauza = “———-“
)
$pauza
$imeservera1
$pauza
Invoke-SQLCmd -query “select name, size*8/1024 AS KB, type_desc from sys.master_files where name != ‘master’ AND name != ‘mastlog’ AND name != ‘tempdev’ AND name != ‘templog’ AND name != ‘modeldev’ AND name != ‘modellog’ AND name != ‘MSDBData’ AND name != ‘MSDBLog’;” -ServerInstance $imeservera1
$pauza
$imeservera2
$pauza
Invoke-SQLCmd -query “select name, size*8/1024 AS KB, type_desc from sys.master_files where name != ‘master’ AND name != ‘mastlog’ AND name != ‘tempdev’ AND name != ‘templog’ AND name != ‘modeldev’ AND name != ‘modellog’ AND name != ‘MSDBData’ AND name != ‘MSDBLog’;” -ServerInstance $imeservera2

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

Koji Windows servisi idu zajedno

SQL server
Sastoji se od dva servisa :
SQL Server
SQL Server agent

IIS server
W3SVC ili World Wide Web Publishing Service (WWW service)
Windows Process Activation Service (WAS)
IISAdmin

Na nivou procesa : w3wp.exe, inetinfo.exe

Windows Communication Foundation (WCF) – ako se koriste protokoli koji nisu HTTP i/ili HTTPS

Dobar link
Svašta o IIS-u : link

Posted in Windows | Tagged | Comments Off on Koji Windows servisi idu zajedno

WIN server 2012 R2 i .Net Framework 3.5 instalacija

Ili nemoguća misija.
Bez obzira što imate (ili ste skinuli sa neta) EXE fajl koji bi trebalo da je kompletan, kad god pokušate instalaciju bilo kroz Server Manager ili POwer Shell, dobijate istu grešku, da nemate kompletan sadržaj potreban za instalaciju (što nije tačno, ali…..).
Rešenje :
1. Mount-ovati WIN 2012 R2 server instalacioni disk na vaš (problematičan) server, npr na E:
2. Pri instalaciji kroz Server Manager, uperiti instaler na “aletrnative source path” i to (u našem slučaju) : E:\sources\sxs
I to je to 🙂
Dobar link.

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on WIN server 2012 R2 i .Net Framework 3.5 instalacija

CPU+RAM(%) na udaljenom serveru iz CLI

To mi treba ko leba 🙂

CPU
Nisam našla baš klasičan CLI, ali jesam iz PowerShell-a (link) :

PS C:\Users\velda.ebel>Get-Counter -ComputerName localhost ‘\Process(*)\% Processor Time’ | Select-Object -ExpandProperty countersamples | Select-Object -Property instancename, cookedvalue| Sort-Object -Property cookedvalue -Descending| Select-Object -First 20| ft InstanceName,@{L=’CPU’;E={($_.Cookedvalue/100).toString(‘P’)}} -AutoSize

InstanceName CPU
———— —
_total 803.14% (ovo je jer mi je mašina sa 8 jezgara)
idle 787.66%
firefox 7.74%
plugin-container 1.55%
taskmgr 1.55%
svchost 1.55%
firefox 1.55%
explorer 1.55%
firefox 0.00%
chrome 0.00%
firefox 0.00%
firefox 0.00%
firefox 0.00%
winword 0.00%
ssms 0.00%
unsecapp 0.00%
chrome 0.00%
chrome 0.00%
chrome 0.00%
firefox 0.00%

Naravno, da bi ovo radilo za udaljene (domenske) servere, PowerShell treba pokrenuti sa adekvatnim domenskim nalogom.
Komanda razbijena na delove :
Get-Counter – Gets performance counter data from local and remote computers (link)

A ako mi treba taj podatak za neki vremenski period, sa više uzoraka :
PS C:\Users\velda.ebel>Get-Counter -ComupterName localhost -Counter “\Processor(_Total)\% Processor Time” -SampleInterval 2 -MaxSamples 3

A ako treba da se izlaz usmeri na fajl, samo na kraj komande dodati >> ime.fajla
*****
RAM
PS D:\Skriptici> Get-Counter -ComputerName test1 -Counter “\Paging File(*)\% Usage”

Timestamp CounterSamples
——— ————–
17.07.2018 13:41:04 \\test1\\paging file(\??\c:\pagefile.sys)\% usage :
51.9660611539163
\\test1\\paging file(_total)\% usage :
51.9660611539163
*****
Odličan link vezan za to šta sve možete da dobijete korišćenjem komande “GEt-Counter”.

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on CPU+RAM(%) na udaljenom serveru iz CLI

Kako videti IIS verziju

Obično se otvori IIS server, i klikne na Help/About, ali ako je stariji server (ili ako nemate RD pristup), može i ovako (link) :
Iz komandne linije, sa vašeg kompjutera :
1. telnet mywebserver 80
2. type in HEAD / HTTP/1.0 [enter][enter]
(ovde se neće videti ništa, ali nije bitno, i da mora DVA enter-a)
3. Look at the line that starts with Server :
HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Length: 218
Content-Type: text/html
Server: Microsoft-IIS/6.0
X-Powered-By: ASP.NET
Date: Tue, 10 Jul 2018 10:16:35 GMT
Connection: close

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Kako videti IIS verziju

Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c

Ovo čudo ima toliko dokumentacije, da u njoj ne može da se nađe ono što čoveku treba 🙁

Dakle na HomePage-u za WebLogic se dobija vrlo zanimljiv grafik (i tabela) vezani za “request processing time (ms)” i “requests per minute”.
Čovek bi rekao, jasno kao dan, ali nije. Ostaju pitanja :
1. Ka čemu su dati zahtevi (pošto je WebLogic tzv MiddleWare tj. između aplikacije i baze)
2. Da li se vreme obrade zahteva odnosi na SVE zahteve, ili na jedan
Odgonetnuti ovo ZBILJA nije lako!

Odgovori :
1. Link : Oracle PDF gde piše da je “request processing time for the front end JSP/Servlet page requests”. Ovo je JEDINO objašnjenje koje sam uspela da nađem. Pretpostavljam dakle da su zahtevi ka aplikaciji.
2. Link : “This metric shows the average time (in milliseconds) it took to process a request during the last interval. The interval is the period of time specified as the collection frequency for this metric.” Ovo je bar JASNO, znači to je prosečno trajanje JEDNOG zahteva.

Posted in Unix, Windows | Tagged , , | Comments Off on Oracle Enterprise Manager Cloud Control 13c

Heklanje 92 : Hvatač snova sa cvetićima

E baš mi se htelo 🙂 :

Posted in Odmor | Tagged , | Comments Off on Heklanje 92 : Hvatač snova sa cvetićima

Heklanje 91 : lepi cvetići, viseći buketić

Osnova je plastični prsten za zavese :-), a cvetići su manji i veći karanfili.

Posted in Odmor | Tagged , , | Comments Off on Heklanje 91 : lepi cvetići, viseći buketić

Kolač sa malinama

Kupila sam jeftine maline, ali zato su imale kratak vek trajanja.
Kada su počele da “reze” napravila sam kolač od njih :

Kako se ovaj lagani i veoma sočan kolač pravi :
Fil :
u 1l mleka sipati 6 supenih kašika šećera i maline (treba da ih je oko 0,5kg).
Lagano mešati.
Kada prostruji umešati 2 pudinga od vanile (ja volim Dr Oetker).
Zakuvati, i staviti sa strane da se malo ohladi.
Dalje :
U tepsiju poređati piškote koje su prethodno umočene u mleko.
Preko preliti fil sa malinama.
Napraviti nekoliko slojeva (kod mene su ispala tri sloja piškota).
Umutiti slatku pavlaku (ili šlag ako nema slatke pavlake) i staviti odozgo.
Pustiti da se dobro ohladi u frižidetu i onda služiti.

Pogodan za SVAKU priliku!!!

Posted in Kuhinja | Tagged , | Comments Off on Kolač sa malinama