TeamViewer free alternativa

Spisak alternativa sam gledala odavde.

1. Ammyy admin
Trebalo bi da je siguran, besplatan i jednostavan, kao i da radi ako je PC iza NAT-a u lokalnoj mreži. Videćemo.
2. Mikogo – nije besplatan
3. ThinVNC
GNU licenca, zanči free 🙂
Može i sa tableta ili mobilnog, što i UOPŠTE ne treba, ali ajde.
Instalira se na mašinu (“server”), i onda koristi browser za konekciju.
Više se ne održava.
4. UltraVNC
GNU licenca, podržava WIN 10, aktivno se održava.
Ima gomilu podešavanja 🙁 i pomalo ne jepregledan
5. Chrome Remote Desktop
Dodatak u Chrome browser se mora instalirati na obe mašine, i na ciljnoj mašini on generiše kod, koji je potreban za kasnije povezivanje.
Nema dodatne opcije (screen sharing, chat). Traži Google nalog.
6. WebEx Meetings
Koristi Cisco Cloud, uglavnom za web konferencije – dakle ne.
7. Splashtop
Plaća se posle trial perioda.
8. VNC Connect
Plaća se posle 30 dana.

CMD upit ka AD-u

Sve se radi sa WIN 10 mašine koja je u domnenu.

Kako dobiti podatke o pojedinačnom user-u :
C:\Users\velda>net user /domain velda
The request will be processed at a domain controller for moj.domen
User name velda
Full Name Velda *****
Comment Ime preduzeća
User’s comment
Country/region code 000 (System Default)
Account active Yes
Account expires Never
*****
User may change password Yes
*****
Logon hours allowed All

Local Group Memberships
Global Group memberships *gg1 *gg4
*gg2 *Domain Users
*gg3

Kako videti sve članove neke globalne grupe :
C:\Users\veldaebel>net group ime-grupe /domain
The request will be processed at a domain controller for domain moj.domen
Group name ime-grupe
Comment
Members
———————————————————
user1 user2 user3
user4 user5

Chrome pop-ups i WIN 10

Ovo me NERVIRA!!!!!
Kada mi sa sajta novina stalno iskaču prozorčići sa kojekakvim vestima.
Ako me zanima otići ću na sajt!!!!
*****
Ali evo kako sam pokušala da ih blokiram :
Open Chrome.
At the top right, click on three vertical dots icon.
Click on “Settings”.
At the bottom of the page, click Advanced.
Under “Privacy and security,” click Site settings.
Click Pop-ups and redirects.
At the top, turn the setting to Allowed or Blocked.
Add the site you want blocked.
Napomena : smanjena frekvenca pop-up-ova, ali nisu stali 🙁
*****
Rešenje problema je “Action center” u WIN 10.
Ako ga nema, mora se instalirati, i postaje aktivan tek posle reseta računara.
Vidi se u donjem desnom uglu ekrana, pored datuma, kao mali dialog-oblačić :

Ići pod System/Notifications/actions, tu naći Chrome, i staviti na “Off”:

I to je to 🙂