Kako u ćeliji Excel-a ukloniti zadnju cifru broja :
=TRUNC(A1/10)
gde je A1 problematična ćelija.
link

Kako broj u ćeliji Excel-a naterati da ima baš npr 12 cifara, i da se odnapred dodaju nule do definisanog broja (jako zgodno za npr brojeve računa) :
Ćeliju definisati kao “Custom” format i dodati novi format sa 12 nula u njemu.