Slobodna kreacija sa ostacima konca, i bez nekog velikog plana :

 

 

 

By velda