Šta ako vam se u print queue vašeg štampača “zaglavi” dokument, i ne možete ga obrisati na klasičan način?
Pa problem se uglavnom rešava tako što se pod “Services” restartuje (ili stop pa start) “Print Spool”.
Ako ovo ne reši problem, zaustaviti “Print Spool”, i iz foldera C:\Windows\system32\spool\PRINTERS izbrisati sve postojeće fajlove. Onda ponovo startovati servis “Print Spool”. To bi trebalo da reši problem.

Link.