Tnsping je jako zgodna komanda (koristi se iz CLI) za određivanje brzine reakcije Oracle baze.
Ne postoji poseban paket za tu komandu, već ona dolazi u okviru instalacije Oracle client-a (u mom slučaju 12.1), ali OBAVEZNO instalirati tzv “Runntime” klijent, da bi i komanda bila uključena.

Šta sve treba uraditi da bi se koristila komanda tnsping
Prvo : WIN PATH promenljiva
Da bi se koristila bilo odakle, treba njenu lokaciju dodati u PATH promenjivu na WIN 10 (kod mene) klijentskoj mašini : link ka mom postu
Putanja ka tnsping komandi je (kod mene) : C:\app\client\velda\product\12.1.0\client_1\BIN
Paziti, ova promena PATH varijable postaje aktivna tek kada se CLI zatvori i otvori ponovo…..
PATH promenljiva se jako jednostavno proverava iz CLI-ja :

Dobar link kako se komanda koristi.
Drugo : nalaženje podatka za net_service_name
Kako odrediti net_service_name (tnsname) za Oracle bazu
Kratak uvod :
The CONNECT_DATA section contains the following :
SID parameter, which identifies the SID of the Oracle database. The SID is sales.
SERVICE_NAME parameter, which identifies the service. The destination service name is a database service named sales.us.example.com.
Recommendation is SID=service name.
Sve podatke o njoj imate ako imate formiranu konekciju kroz SQL Developer 🙂
Treće : populacija tnsnames.ora fajla
Takođe pre korišćenja tnsping komande podatke o konekciji ka bazi treba uneti u tnsnames.ora fajl na klijentskoj mašini (kod mene je taj fajl ovde : C:\app\client\veldaebel\product\12.1.0\client_1\network\admin\).
Napomena : ime koje u tnsnames.ora date konekciji se onda koristi u komandi tnsping (u donjem primeru to je “oracle2″/velika i mala slova nisu bitna).
Primer unosa u tnsnames.ora fajlu :
ORACLE2 =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.33.100.55)(PORT = 1528))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
(SERVICE_NAME = orcl)
)
)
Četvrto : primena komande
C:\Users\veldaebel>tnsping oracle2 5
TNS Ping Utility for 64-bit Windows: Version 12.1.0.2.0 – Production on 07-DEC-2018 09:08:29
Copyright (c) 1997, 2014, Oracle. All rights reserved.
Used parameter files:
C:\app\client\veldaebel\product\12.1.0\client_1\network\admin\sqlnet.ora
Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 10.33.100.55)(PORT = 1528)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl)))
OK (10 msec)
OK (20 msec)
OK (10 msec)
OK (0 msec)
OK (20 msec)