Category Archives: Unix

BPMN komercijalni programi

Dakle sada gledam i BPMN 2.0 – compliant komercijalna rešenja. Evo koja sve razmatram : Bonita – link ProcessMaker – link Enterprise Architect – link Naravno da sva tri programa imaju razne nivoe usluga za razne količine para i osnova … Continue reading

Posted in Unix, Windows | Tagged , | Comments Off on BPMN komercijalni programi

HP UX i cimserver

Dakle čudne mi se stvari javljaju u logovima vezane za cimserver, i ja sa pokušala da nađem ŠTA je to čudo. Evo rezultata pretrage : Cimserver is a daemon for HP WBEM (Web Based Enterprise Management) Services. HP WBEM je … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on HP UX i cimserver

NFS greška na Unix sistemu

Ako se pri pokušaju mount-ovanja NFS particije (Unix je klijent) javi ovakva greška : # ./sbin/init.d/nfs.client start starting NFS CLIENT networking ….. mounting remote NFS file systems … nfs mount: mount_nfs: mount: /lokalni-NFS-folder: Device busy NFS server NFS-server.moj.domen not responding … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on NFS greška na Unix sistemu

PATH environment variable

Važi za HPUX 11.23 /etc/PATH je globalna promenljiva. The /etc/PATH is the PATH used if you do not set the PATH command in /etc/default/login, /etc/profile, .profile files. Svaki user može a ne mora da ima svoj PATH. Ako ga nema, … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on PATH environment variable

Neki UNIX kernel parametri

Kako izlistati kernel parametre : # kctune |grep maxfiles_lim Ili, za detaljniji prikaz : # kctune -v ime-kernel-parametra Kako promeniti kernel parametar : korišćenjem SAM-a All configurable kernel parameters must be specified using an integer value or a formula consisting … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on Neki UNIX kernel parametri

HP UX 11.23 vpar memory modification

Neke skraćenice i pojmovi : Base memory – used by kernel for content that cannot be evacuated, or (if there is a surplus) that it can evacuate. Ne može se obrisati dok je vpar podignut. vpar Monitor A04 ne prepoznaje … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , , | Comments Off on HP UX 11.23 vpar memory modification

Zamena FC kartice na Unix-u

Dakle ako vam je na Unix serveru crkla FC kartica, i ona mora da se menja, kako proveriti sve putanje ka diskovima koje idu preko nje. 1. Proveriti da li su sve prisutne FC kartice i “uzete” od strane OS-a … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on Zamena FC kartice na Unix-u

HP UX i podrška za velike fajlove

Šta podrazumeva podrška za velike fajlove? U pitanju su fajlovi veći od 2G. Kako proveriti da li particija podržava fajlove veće od 2G (raditi kao root) : >fstyp -v /dev/vg_abc/lvol1 vxfs version: 5 f_bsize: 8192 f_frsize: 1024 ….. f_flag: 16 … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on HP UX i podrška za velike fajlove

Unix i vpar-ovi

Specijalni oblik virtuelizacije koji je nastao PRE virtuelizacije 😉 Odlični link. Zgodne komande sa redosledom podizanja: ISL> Initial System Load prompt. Virtual Partitions Monitor is loaded from ISL> with: ISL> hpux /stand/vpmon MON> To load Virtual Partitions directly from ISL>, … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on Unix i vpar-ovi

HP UX, kako proveriti disk

1. Proveriti sistemski log #more /var/adm/syslog/syslog.log 2. Neka OS očita ponovo HW #ioscan –fnC disk Samo diskovi koji su “CLAIMED” su OK, ako kod nekih piše “NO_HW” tu je problem. Naravno još gore ako uopšte nije u listingu… 3. Podaci … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on HP UX, kako proveriti disk