Category Archives: Unix

HP UX 11.23 vpar memory modification

Neke skraćenice i pojmovi : Base memory – used by kernel for content that cannot be evacuated, or (if there is a surplus) that it can evacuate. Ne može se obrisati dok je vpar podignut. vpar Monitor A04 ne prepoznaje … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , , | Comments Off on HP UX 11.23 vpar memory modification

Zamena FC kartice na Unix-u

Dakle ako vam je na Unix serveru crkla FC kartica, i ona mora da se menja, kako proveriti sve putanje ka diskovima koje idu preko nje. 1. Proveriti da li su sve prisutne FC kartice i “uzete” od strane OS-a … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on Zamena FC kartice na Unix-u

HP UX i podrška za velike fajlove

Šta podrazumeva podrška za velike fajlove? U pitanju su fajlovi veći od 2G. Kako proveriti da li particija podržava fajlove veće od 2G (raditi kao root) : >fstyp -v /dev/vg_abc/lvol1 vxfs version: 5 f_bsize: 8192 f_frsize: 1024 ….. f_flag: 16 … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on HP UX i podrška za velike fajlove

Unix i vpar-ovi

Specijalni oblik virtuelizacije koji je nastao PRE virtuelizacije 😉 Odlični link. Zgodne komande sa redosledom podizanja: ISL> Initial System Load prompt. Virtual Partitions Monitor is loaded from ISL> with: ISL> hpux /stand/vpmon MON> To load Virtual Partitions directly from ISL>, … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on Unix i vpar-ovi

HP UX, kako proveriti disk

1. Proveriti sistemski log #more /var/adm/syslog/syslog.log 2. Neka OS očita ponovo HW #ioscan –fnC disk Samo diskovi koji su “CLAIMED” su OK, ako kod nekih piše “NO_HW” tu je problem. Naravno još gore ako uopšte nije u listingu… 3. Podaci … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on HP UX, kako proveriti disk

Izlaz vmstat komande

Na HP Unix-u to izgleda otprilike ovako : # vmstat 5 Wed Feb 27 00:00:00 MET 2013 procs memory page faults cpu r b w avm free re at pi po fr de sr in sy cs us sy id … Continue reading

Posted in Linux, Unix | Tagged , | Comments Off on Izlaz vmstat komande

HP UX i hardverske putanje

Kako tumačiti hardverske putanje dobijene komandom ioscan :

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on HP UX i hardverske putanje

ClamAV greška u maillog-u

Ako se u /var/log/maillog fajlu (koji treba redovno gledati!!) javi sledeća greška : Sep 30 03:13:06 mail-server update.virus.scanners: Running autoupdate for clamav Sep 30 03:13:06 mail-server ClamAV-autoupdate[10787]: ClamAV updater /usr/local/bin/freshclam cannot be run To znači da MailScanner freshclam binary traži … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on ClamAV greška u maillog-u

Verzija i peč nivo za Unix sistem

Ovo se posebno odnosi na HP UX sisteme (ne Integrity!)… Šta se sve može videti, i na koji način : Opšti podaci o sistemu : />uname -a ime-operativnog-sistema ime-servera trenutni-release-level tip-i-model-servera identifikacioni-broj-servera tip-licenci Trenutni OS nivo : />swlist -l bundle … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on Verzija i peč nivo za Unix sistem

Neke zgodne UNIX komande

Kako pod Unix-om obrisati folder koji nije prazan : # rm -r ime-foldera Inače komanda rmdir (koja se standardno koristi) uklanja samo prazne foldere… Kako od-tar-ovati fajl : # tar -xvf test.tar Ne zaboraviti “-” ispred svičeva komande, njega u … Continue reading

Posted in Unix | Tagged | Comments Off on Neke zgodne UNIX komande