Word 2016 i sabiranje u tabeli

Word 2016 (i raniji) omogućava sabiranje (i druge računske radnje) unutar svojih tabela.
Problem je u tome što sam koji god način za ubacivanje formula koristim, dobijala isti rezultat :
*!Invalid Character Setting*

U pitanju su celi brojevi bez decimala, i bez stavljenih separatora za lakše čitanje.
Language options/advanced je izgledalo potpuno normalno.

Evo šta je na kraju pomoglo :
Pod Control Panel ići na :

Ili naći :

Odabrati opciju “Administrative language settings”
I dobija se ovo :

Ići na “Advanced settings”, uraditi “Reset”, i ponovo vratiti normalan metrički sistem :

I kao u čaroliji, moje sabiranje celih brojeva u Word ćelijama odjednom radi……