Heklanje 151 : Torba za pijacu

Uzela sam da napravim dvobojnu torbu za pijacu sa okruglim dnom. Da sve stane!
Uradila sam je u dve boje tankog lanenog konopca.

Evo sa plastičnom saksijom u torbi!

Moja mačka je naravno odmah morala da isproba :