Tag Archives: log

Remote Desktop Connection (RDC) Failed, RDC WIN7 to WIN7

Povremeno treba da se od kuće okačim na moj komp na poslu, i to radim kroz VPN+RDC. Sa WIN7 na WIN7. E juče ja probam, VPN radi, pingujem ja moju mašinu, ali neće da se zakači na nju : Dobar … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on Remote Desktop Connection (RDC) Failed, RDC WIN7 to WIN7

WebLogic (Oracle) i HTTP logovi

WebLogic HTTP log je (po default-u) access.log, i on se može konfigurisati ili kao “COMMON” ili kao “EXTENDED” log format. ***** COMMON log format je definisan i takav je kakav je. Izgleda ovako : 10.xx.xx.xx – velda [22/Mar/2018:13:21:04 +0100] “POST … Continue reading

Posted in Linux, Windows | Tagged , , , | Comments Off on WebLogic (Oracle) i HTTP logovi

DansGuardian log analyzer

Postoje dve opcije : a) Webmin+DG modul b) dglog2 Perl skripta Ako stavljamo dglog2 Početni uslovi : funkcionalni Squid i DG, Apache koji radi, Perl. 1. Proveriti da li DG sam obrće svoj log /var/log/dansguardian/access.log 1a. U /etc/httpd/httpd.conf proveriti da … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on DansGuardian log analyzer

Log analyzer za SquidGuard logove

Pošto već na tom serveru imam MySAR za analizu logova (detaljnu, videti moj post) po pojedinačnim IP adresama, i Webalizer, za grupnu mesečnu analizu (videti moje stare postove o postavljanju istih), odlučila sam da za analizu SquidGuard logova stavim Sarg … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Log analyzer za SquidGuard logove

DansGuardian log analyzer

Posle par neuspelih pokušaja uzela sam kao (ipak) najbolji DG log analyzer Sarg. On se inače koristi za analizu Squid logova, ali može i za ovo….. Potrebna podešavanja : U glavnom konfiguracionom fajlu DG-a : /etc/dansguardian/dansguardian.conf promeniti vrstu logova koje … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on DansGuardian log analyzer

Squid+DansGuardian loguje samo localhost

E pa ako vam se posle ovakve instalacije u /var/log/squid/access javlja kao IP adresa samo 127.0.0.1, ima leka!!! Evo šta treba uraditi : Fajl /etc/dansguardian/dansguardian.conf # if on it adds an X-Forwarded-For: to the HTTP request # header. This may … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on Squid+DansGuardian loguje samo localhost

Rotacija VSFTP logova

Kako namestiti rotaciju VSFTP servisa na jedan dan, sa tim da se čuva zadnjih 30 dana logova. Zašto tako nešto namestiti? Jer je na serveru OGROMAN saobraćaj, i log fajlovi za default 7 dana prelaze 3G, i ne mogu se … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Rotacija VSFTP logova

Squid log analyzer, i mogući problemi sa Webalizer-om

MySAR Pošto kod nas u mreži imamo DHCP, ja kao Squid log analyzer obično koristim MySAR (link) koji daje odličan dnevni pregled količine spuštenih podataka po IP adresama. Webalizer Ali ako vam treba (kao i meni) da povremeno imate pregled … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , , | Comments Off on Squid log analyzer, i mogući problemi sa Webalizer-om

Iptables logovanje DROP paketa

Logovanje iptables je veoma korisna alatka za otkrivanje nevaljalstava prema vašem serveru. Mogući nivoi logovanja : 0 emerg, 1 alert, 2 crit, 3 err, 4 warning, 5 notice, 6 info, 7 debug Ja želim da logujem samo pakete koje je … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Iptables logovanje DROP paketa

Squid log problem

Ako vam se u /var/log/squid/cache.log fajlu javljaju ovakva upozorenja : 2013/01/25 09:20:58| WARNING: Error Pages Missing Language: sr-rs 2013/01/25 09:20:59| errorpage.cc(293) errorTryLoadText: ‘/usr/share/squid/errors/sr-rs/ERR_ACCESS_DENIED’: (2) No such file or directory “ To znači da vam taj jezički tip greške fali među … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Squid log problem