DansGuardian log analyzer

Posle par neuspelih pokušaja uzela sam kao (ipak) najbolji DG log analyzer Sarg. On se inače koristi za analizu Squid logova, ali može i za ovo…..

Potrebna podešavanja :
U glavnom konfiguracionom fajlu DG-a : /etc/dansguardian/dansguardian.conf promeniti vrstu logova koje on daje kao izlaz : logfileformat treba da je 3 DansGuardian onda loguje u squid log formatu.
U glavnom konfiguracionom fajlu Sarg-a : /etc/sarg/sarg.conf podesiti lokaciju DG log fajlova : /var/log/dansguardian/access.log (bar je ovako kod mene).
Dodatna podešavanja za sarg.conf :
access_log /var/log/dansguardian/access.log
graphs yes
graph_days_bytes_bar_color orange
title “Ime vaše kompanije”
output_dir /var/www/sarg
user_ip yes
date_format u
index yes
index_tree file
overwrite_report no
topsites_num 100
report_type topusers topsites sites_users users_sites date_time denied auth_failures site_user_time_date downloads
long_url yes
show_successful_message yes
show_read_statistics yes
topuser_fields NUM DATE_TIME USERID CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
user_report_fields CONNECT BYTES %BYTES IN-CACHE-OUT USED_TIME MILISEC %TIME TOTAL AVERAGE
show_sarg_info no
www_document_root /var/www/

Da bi se Sarg redovno aktivirao i skupljao DG logove, i pravio html stranu, nema nikakve svrhe podešavati njegove fajlove pod /etc/cron/daily&weekly nego treba staviti liniju u crontab :
# crontab -e
30 2 * * * sarg