Tag Archives: DansGuardian

DansGuardian log analyzer

Postoje dve opcije : a) Webmin+DG modul b) dglog2 Perl skripta Ako stavljamo dglog2 Početni uslovi : funkcionalni Squid i DG, Apache koji radi, Perl. 1. Proveriti da li DG sam obrće svoj log /var/log/dansguardian/access.log 1a. U /etc/httpd/httpd.conf proveriti da … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on DansGuardian log analyzer

DansGuardian log analyzer

Posle par neuspelih pokušaja uzela sam kao (ipak) najbolji DG log analyzer Sarg. On se inače koristi za analizu Squid logova, ali može i za ovo….. Potrebna podešavanja : U glavnom konfiguracionom fajlu DG-a : /etc/dansguardian/dansguardian.conf promeniti vrstu logova koje … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on DansGuardian log analyzer

Squid+DansGuardian loguje samo localhost

E pa ako vam se posle ovakve instalacije u /var/log/squid/access javlja kao IP adresa samo 127.0.0.1, ima leka!!! Evo šta treba uraditi : Fajl /etc/dansguardian/dansguardian.conf # if on it adds an X-Forwarded-For: to the HTTP request # header. This may … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on Squid+DansGuardian loguje samo localhost

DansGuardian Squid redirector

1. Skinuti program # wget http://sourceforge.net/projects/dansguardian/files/dansguardian-2.12.0.3.tar.bz2/download 2. Razviti program # tar jxf dansguardian-2.12.0.3.tar.bz2 3. Instalacija # cd dansguardian-2.12.0.3 # ./configure –prefix= Ako se javlja sledeća greška : configure: error: no zlib! Treba instalirati sve delove zlib paketa, i onda će … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on DansGuardian Squid redirector