Tag: DansGuardian

DansGuardian log analyzer

Postoje dve opcije : a) Webmin+DG modul b) dglog2 Perl skripta Ako stavljamo dglog2 Početni uslovi : funkcionalni Squid i DG, Apache koji radi, Perl. 1. Proveriti da li DG…

DansGuardian log analyzer

Posle par neuspelih pokušaja uzela sam kao (ipak) najbolji DG log analyzer Sarg. On se inače koristi za analizu Squid logova, ali može i za ovo….. Potrebna podešavanja : U…

DansGuardian Squid redirector

1. Skinuti program # wget http://sourceforge.net/projects/dansguardian/files/dansguardian-2.12.0.3.tar.bz2/download 2. Razviti program # tar jxf dansguardian-2.12.0.3.tar.bz2 3. Instalacija # cd dansguardian-2.12.0.3 # ./configure –prefix= Ako se javlja sledeća greška : configure: error: no…