Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol14/so/emm9jypq7227iqw/linuxkitchen.com/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
DansGuardian log analyzer – Linux, Windows, Heklanje, Kuhinja

DansGuardian log analyzer

Postoje dve opcije :
a) Webmin+DG modul
b) dglog2 Perl skripta

Ako stavljamo dglog2
Početni uslovi : funkcionalni Squid i DG, Apache koji radi, Perl.
1. Proveriti da li DG sam obrće svoj log /var/log/dansguardian/access.log
1a. U /etc/httpd/httpd.conf proveriti da li postoji :
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
Proveriti takođe gde je cgi-bin :
ScriptAlias /cgi-bin/ “/var/www/cgi-bin/”
I odhešovati/dodati liniju :
AddHandler cgi-script .pl
2. Napraviti folder /ApacheDocumentRoot/dglog2 i u njega smestiti skript :
# wget http://dansguardian.pl/pobierz/dglog2.pl
3. Izmeniti dglog2.pl :
Odhešovati i podesiti prema stanju :
$cgipath = ‘http://10.10.10.95/dglog2/dglog2.pl’;
Hešovati :
#$cgipath = $ENV{SCRIPT_NAME};
4. Prava nad fajlom :
-rwxr-x— 1 apache apache 26280 Dec 13 14:23 dglog2.pl
5. Izmena u /etc/httpd/conf/httpd.conf :
Pošto neće da prikaže sve karaktere kada prilepim izmene u httpd.conf fajlu, nalepiću ih kao sliku :
DG-httpd.conf
I sve će da radi.
6. Testiranje u lokalu :
# ./dglog2.pl access.log-11Decembar2013 >index.html
Priznajem da NISAM oduševljena rezultatom……

Post sa nekim uputstvima : post.

Ako stavljamo Webmin+DG modul
1. Proveriti jel imate instaliran Webmin, ako ne, yum etc…..
# rpm -qa|grep webmin
webmin-1.650-1.noarch
2. Proveriti da li je podignut :
# service webmin status
Webmin (pid 6019) is running
3. Prilazak :
https://vaša-IP-adresa:10000/
Startni login je podešen da bude root/vaša-trenutna-lozinka
4. Instalacija DG modula za praćenje njegovih logova :
Spustiti Webmin DG modul odavde, i onda :
Login to Webmin
Click on “Webmin” menu category
Click “Webmin Configuration”
Click “Webmin Modules”
Click “From local file”
Click “Install Module”
Posle ovoga otići na Servers/DansGuardian Web Content.
Obavezno tu ići na opciju “Module Configuration” i podesiti sve stavke kako treba. Naročito je važno za logove staviti da budu u “Force DG Native”, inače ovaj log analyzer neće raditi.
U samom dansguardian.conf fajlu treba da je sledeće podešeno :
reportinglevel = 2
loglevel = 1
logfileformat = 1
Posle ovoga rotirati logove, i restartovati DG.

Zaključak
U suštini ovaj Webmina DG modul izgleda potpuno isto kao i dglog2, tako da i nema neke razlike…..
Čak je dglog2 pomalo i jednostavniji.