WebLogic (Oracle) i HTTP logovi

WebLogic HTTP log je (po default-u) access.log, i on se može konfigurisati ili kao “COMMON” ili kao “EXTENDED” log format.
*****
COMMON log format je definisan i takav je kakav je. Izgleda ovako :
10.xx.xx.xx – velda [22/Mar/2018:13:21:04 +0100] “POST /ogroman-URL e-Id=1 HTTP/1.1” 200 95168
Daje sasvim dovoljnu količinu podataka :
IP adresu klijentske mašine, username, date+time, izvršenu akciju (POST u ovom slučaju), URL kome je klijent prišao, HTTP “reakcija” browser-a, I količina razmenjenih bajtova (95168 ovde)
*****
EXTENDED log format dozvoljava da se dodaju (i oduzimaju) stavke, i teoretski bi trebalo da daje veću količinu podataka vezanih za logovanje, ali na žalost se u ovoj konstelaciji kroz njega ne može dobiti jedan od osnovnih podataka, a to je username korisnika koji se kači na sistem. Takođe se i vrsta browser-a koji korisnik koristi dobija JAKO uvijeno (pa je potreban log parser za tumačenje) :
10.xx.xx.xx – 2018-03-21 14:09:27 GET 200 “Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36” 0.492 1013
Tamo gde je “-” trebalo bi da piše username korisnika. Grrrrr.
A kao korisnički browser se dobija gomila đubreta koja se mora provući kroz log parser da bi imala smisla.
Evo kako izgledaju elneki ementi extended log formata, i u zagradama rezultati koje daju u samom logu :
c-ip – IP adresa klijentskog računara (10.xx.xx.xx)
cs-username – The name of the authenticated user that accessed the server. Anonymous users are indicated by a hyphen. (-)
date – (2018-03-21)
time – (12:25:36)
cs-method – šta je urađeno u smislu komande (POST, GET etc)
cs-uri – URL
sc-status – HTTP status, odgovor servera (302)
cs(User-Agent) – browser korisnika (“Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.186 Safari/537.36”)
s-sitename – (-)
s-port – (-)
time-taken vreme trajanja akcije (0,29)
sc-substatus – (-)
cs-host – (-)
cs-version – (-)
bytes – utrošeni bajtovi (481)
ctx-ecid – besmisleno (81sbg1a5-30fc-478a-a95c-18beb3fz5bb0-00002046)
ctx-rid – (0)

C – sa strane klijenta
s – sa strane server
cs – od klijenta ka server
sc – od server ka klijentu

Nekoliko odličnih linkova :
Enable and configure HTTP logs under Oracle WebLogic : link1
Šta sve može da se stavi pod “Extended” HTTP logs : link2 + link3