Tag Archives: greška

MS SQL upozorenje “average wait time (ms) too high”

Na šta treba obratiti pažnju kada se ovo upozorenje javi : 0. Proveriti “potrošnju” za RAM i CPU, ako su u okviru granica, nastaviti dalje 🙂 1. Koliko često se javlja 2. Koja je prosečna vrednost čekanja 3. Koliki je … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Leave a comment

WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 4 + .DMP falovi

A evo još jedne greške, ali ovaj put imam i dump (videti u mom ranijem postu kako sam ga dobila)! DUMP fajlovi i njihovo čitanje (link za mogućnosti koje postoje, van MS-a) 1. A da bi na WIN 7 mogla … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , | Comments Off on WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 4 + .DMP falovi

WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 3 + MS Debug Diagnostic Tool

Ovog puta je greška u Application log-u : Koji su mogući uzroci/rešenja problema : 1. Nedostatak ASPNET naloga (link), što kod mene nije slučaj 2. Instalirati MS Debug Diagnostic Tool (link), i namestiti da skuplja podatke. Za to je potrebno … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , , , | Comments Off on WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 3 + MS Debug Diagnostic Tool

WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 2

IIS stane, a u sistemskom logu se javlja ova greška : Restart IIS servisa rešava problem, ali nije u tome poenta. Microsoft sajt o ovoj grešci. Mogući uzroci : 1. Anti Virus softver skenira IIS kompresovan folder (link) Kako proveriti … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on WIN 2003 Server + IIS V 6.0 greška 2

WMI servis na Win serveru 2008

SCOM je javio probleme sa WMI servisom. WMI=Windows Management Instrumentation. Probala sam restart kroz Server Manager/Services, ali se servis zaglavio “ni na nebu ni na zemlji”. 1) Restart iz CLI-a : (kao admin) : >net stop winmgmt 2) Ako to … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on WMI servis na Win serveru 2008

NFS greška na Unix sistemu

Ako se pri pokušaju mount-ovanja NFS particije (Unix je klijent) javi ovakva greška : # ./sbin/init.d/nfs.client start starting NFS CLIENT networking ….. mounting remote NFS file systems … nfs mount: mount_nfs: mount: /lokalni-NFS-folder: Device busy NFS server NFS-server.moj.domen not responding … Continue reading

Posted in Unix | Tagged , | Comments Off on NFS greška na Unix sistemu

Linux Squid WIN AD autentifikacija – deo3 greške

Moguće greške : Joining a Microsoft AD domain using samba-winbind (komanda : # net ads join -U Administrator) fails with the error “Failed to join domain: failed to set machine spn: Constraint violation” Resolution a. You may run into this … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , , | Comments Off on Linux Squid WIN AD autentifikacija – deo3 greške

SNMP greška pri korišćenju SNMP upita u Nagios-u

To je ovakva greška : # ./check_snmp_storage.pl -H 10.10.10.23 -C lozinka -m / -w 80 -c 90 Can’t locate Net/SNMP.pm in @INC (@INC contains: /usr/local/lib64/perl5 /usr/local/share/perl5 /usr/lib64/perl5/vendor_perl /usr/share/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5 /usr/share/perl5 .) at ./check_snmp_storage.pl line 15. Evo šta treba uraditi : … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on SNMP greška pri korišćenju SNMP upita u Nagios-u

MySQL greška

Posle pada mail servera (bilo da je nestalo struje, ili se /var particija napunila 100%), posle pokušaja pristupa MailWatch-u može se javiti ovakva greška : Table ‘./mailscanner/maillog’ is marked as crashed and should be repaired Evo kako to srediti : … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on MySQL greška

Squid SAR i Webalizer greška

Ako vam MySAR (program za analizu protoka i saobraćaja kroz Squid Proxy) ne uvlači redovno podatke u bazu, a kad probate ručno da ga pokrenete, javlja se ovako nešto : # /var/www/html/mysar/bin/mysar-importer.php PHP Warning: mktime(): It is not safe to … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on Squid SAR i Webalizer greška