Tag Archives: greška

Moguća Sendmail mailq greška

Ako vam se u mailq Sendmail-a javlja ovakva greška : r2TTw8UW002238 6090989 Fri Mar 22 15:58 (Deferred: local mailer (/usr/libexec/dovecot/deliver) exited) korisnik2@moj.domen A u Dovecot logovima se nalazi ovakva greška : Mar 22 13:13:41 mail-2012 sendmail[1022]: r2TTw8UW002238: to=korisnik2@moj.domen, delay=1+21:15:22, xdelay=00:00:01, … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Moguća Sendmail mailq greška

Squid log greška

Ako squid prestane da vam radi, a veličina logova nije kritična (oko 2G je kritična granica, i ona je na nivou OS-a), a u /var/log/messages se javlja ovako nešto : Oct 10 10:41:43 proksi squid[7051]: Squid Parent: child process 7063 … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Squid log greška

Greška u dovecot.log-u

Ako vam se u /var/log/dovecot.log javlja ovakva greška (a cela priča ipak radi): Jun 05 15:34:50 imap(korisnik1): Error: chown(/home/korisnik1/mail/.imap/INBOX, -1, 12(mail)) failed: Operation not permitted (egid=503(korisnik1), group based on /var/spool/mail/korisnik1) Jun 05 15:34:50 imap(korisnik1): Error: mkdir(/home/korisnik1/mail/.imap/INBOX) failed: Operation not permitted … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , | Comments Off on Greška u dovecot.log-u