NFS greška na Unix sistemu

Ako se pri pokušaju mount-ovanja NFS particije (Unix je klijent) javi ovakva greška :
# ./sbin/init.d/nfs.client start
starting NFS CLIENT networking
…..
mounting remote NFS file systems …
nfs mount: mount_nfs: mount: /lokalni-NFS-folder: Device busy
NFS server NFS-server.moj.domen not responding still trying

Evo šta sve treba uraditi :
1. Proveriti prava i vlasništva nad lokalnim folderom
2. Proveriti koji proces je angaržovao lokalni folder, i ubiti ga, pa probati ponovo :
# ps -exf|grep lokalni-NFS-folder
…..
# kill -9 PID-procesa
3. Restartovati NFS klijent :
# ./sbin/init.d/nfs.client stop
# ./sbin/init.d/nfs.client start
4. Proveriti da li Unix klijent rezolvuje server :
# ping NFS-server.moj.domen