PATH environment variable

Važi za HPUX 11.23

/etc/PATH je globalna promenljiva. The /etc/PATH is the PATH used if you do not set the PATH command in /etc/default/login, /etc/profile, .profile files.

Svaki user može a ne mora da ima svoj PATH. Ako ga nema, primenjuje se /etc/PATH.

Dodavanje foldera u PATH nekog korisnika :
1. logovati se kao taj korisnik
2. $ export PATH=$PATH:/dodatni-folder
Problem sa ovim je što važi do prvog restarta sistema.
Za dodavanje “zauvek”, stavlja se kao poslednji red u /etc/.profile sledeće :
export PATH=$PATH:/apsolutna/putanja/do/željenog/foldera