Kako izbaciti stavke iz WIN (7) startup menija, a koje se tamo nabudže na misteriozan način.
1. Kliknuti na “Start”, pa “Run”
2. U polje “Run” upisati msconfig :
startup1
3. Pojavi se novi prozorčić sa podacima o konfiguraciji sistema. Nama treba jezičak “Startup” :
startup2
4. Izmena važi tek od sledećeg restarta mašine (logično ;-))