Daily Archives: May 24, 2016

Git I WIN

Moj raniji post se bavio Git klijentom na Linux-u. Sada mi treba to I za WIN 7. Kratak pregled principa rada za Git Dobar

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Git I WIN

Package manager za WIN

Nisam ni znala doskora da tako nešto uopšte postoji! Stvarčica se zove “Chocolatey”, I home page je ovde. Priziva se iz Power Shell CLI-a : PS D:\> chocolatey Chocolatey v0.9.9.12 Ima free I verziju koja se plaća. Šta je Chocolatey … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Package manager za WIN