Tag Archives: aplikacije

WIN 7 I startup meni

Kako izbaciti stavke iz WIN (7) startup menija, a koje se tamo nabudže na misteriozan način. 1. Kliknuti na “Start”, pa “Run” 2. U polje “Run” upisati msconfig : 3. Pojavi se novi prozorčić sa podacima o konfiguraciji sistema. Nama … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on WIN 7 I startup meni

Sa CentOS 6U7 na WIN 7

Dakle, sada je moja klijentska mašina WIN 7 (potrebe posla). Evo koji su pandani sa CentOS 6U7 na WIN 7 BlueFish HTML editor postoji i za WIN 7 SmartGit SmartGit editor postoji i za WIN 7 Link ka dokumentaciji. The … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Sa CentOS 6U7 na WIN 7