Tag Archives: WIN 7

Free log parser

Analiza logova sa WIN mašina, na WIN 7 mašini – za to mi treba log parser. Lizard Log parser je odličan, ali daje samo free trial na 30 dana, a to neverovatno brzo prođe 😉 Ja koristim kombinaciju dva log … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Free log parser

IIS 7.5 I više web sajtova na jednom serveru

Dakle imam IIS 7.5 na WIN 7 mašini, I treba mi da podignem dva sajta. Problem je kada dodam još jedan WEB sajt, novododani automatski postaje default, I starom se vise ne može prići. Po čemu sajtove mogu da razlikujem … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on IIS 7.5 I više web sajtova na jednom serveru

WIN 7 i PHP

Pošto mi treba da podesim PHP na mom računaru (već sam podesila IIS), da bih mogla da testiram WEB katalog na mojom mašini (a on sadrži PHP), evo kako se to radi : 1a. Download Web Platform Installer (free je) … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on WIN 7 i PHP

Sa CentOS 6U7 na WIN 7

Dakle, sada je moja klijentska mašina WIN 7 (potrebe posla). Evo koji su pandani sa CentOS 6U7 na WIN 7 BlueFish HTML editor postoji i za WIN 7 SmartGit SmartGit editor postoji i za WIN 7 Link ka dokumentaciji. The … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Sa CentOS 6U7 na WIN 7