CPU+RAM(%) na udaljenom serveru iz CLI

To mi treba ko leba 🙂

CPU
Nisam našla baš klasičan CLI, ali jesam iz PowerShell-a (link) :

PS C:\Users\velda.ebel>Get-Counter -ComputerName localhost ‘\Process(*)\% Processor Time’ | Select-Object -ExpandProperty countersamples | Select-Object -Property instancename, cookedvalue| Sort-Object -Property cookedvalue -Descending| Select-Object -First 20| ft InstanceName,@{L=’CPU’;E={($_.Cookedvalue/100).toString(‘P’)}} -AutoSize

InstanceName CPU
———— —
_total 803.14% (ovo je jer mi je mašina sa 8 jezgara)
idle 787.66%
firefox 7.74%
plugin-container 1.55%
taskmgr 1.55%
svchost 1.55%
firefox 1.55%
explorer 1.55%
firefox 0.00%
chrome 0.00%
firefox 0.00%
firefox 0.00%
firefox 0.00%
winword 0.00%
ssms 0.00%
unsecapp 0.00%
chrome 0.00%
chrome 0.00%
chrome 0.00%
firefox 0.00%

Naravno, da bi ovo radilo za udaljene (domenske) servere, PowerShell treba pokrenuti sa adekvatnim domenskim nalogom.
Komanda razbijena na delove :
Get-Counter – Gets performance counter data from local and remote computers (link)

A ako mi treba taj podatak za neki vremenski period, sa više uzoraka :
PS C:\Users\velda.ebel>Get-Counter -ComupterName localhost -Counter “\Processor(_Total)\% Processor Time” -SampleInterval 2 -MaxSamples 3

A ako treba da se izlaz usmeri na fajl, samo na kraj komande dodati >> ime.fajla
*****
RAM
PS D:\Skriptici> Get-Counter -ComputerName test1 -Counter “\Paging File(*)\% Usage”

Timestamp CounterSamples
——— ————–
17.07.2018 13:41:04 \\test1\\paging file(\??\c:\pagefile.sys)\% usage :
51.9660611539163
\\test1\\paging file(_total)\% usage :
51.9660611539163
*****
Odličan link vezan za to šta sve možete da dobijete korišćenjem komande “GEt-Counter”.