WIN server 2012 R2 i .Net Framework 3.5 instalacija

Ili nemoguća misija.
Bez obzira što imate (ili ste skinuli sa neta) EXE fajl koji bi trebalo da je kompletan, kad god pokušate instalaciju bilo kroz Server Manager ili POwer Shell, dobijate istu grešku, da nemate kompletan sadržaj potreban za instalaciju (što nije tačno, ali…..).
Rešenje :
1. Mount-ovati WIN 2012 R2 server instalacioni disk na vaš (problematičan) server, npr na E:
2. Pri instalaciji kroz Server Manager, uperiti instaler na “aletrnative source path” i to (u našem slučaju) : E:\sources\sxs
I to je to 🙂
Dobar link.