Tag Archives: cpu

SQL upit o CPU/RAM koje baza koristi

Upit koji se koristi zavisi od verzije SQL servera koji se pita. Upit UVEK treba da se radi nad “master” bazom, da bi se dobili podaci za ceo server : U zavisnosti od toga koja je verzija SQL servera u … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL upit o CPU/RAM koje baza koristi

Razni HW, particije, fajl sistemi

CPU x86 – 32 bitni procesor x86-64 – 64 bitni procesor, proširenje za x86 PowerPC – koristi se u game konzolama, ima ih 32 i 64 bitnih Itanium – IA-64, Intelova zamena za x86-64, koristi se skoro isključivo za servere … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on Razni HW, particije, fajl sistemi

Podaci o RHEL6U2 serveru i CentOS 6 mašini

Kako iz komandne linije dobiti hardverske podatke o serveru (mrak u sistem sali, server visoko, ne može se pročitati!). Za to se koristi komanda dmidecode (zgodan link) : # dmidecode -t system # dmidecode 2.11 SMBIOS 2.4 present. Handle 0x0001, … Continue reading

Posted in Linux | Tagged , , , | Comments Off on Podaci o RHEL6U2 serveru i CentOS 6 mašini