Performance logs for WIN servers

Koja glupost da WIN serveri po definiciji nemaju nikakve logove po pitanju performansi za CPU i memoriju!!!! Tako da kad se javi problem ne može se pogledati u nazad da se vidi šta se desilo.
Kako se nameštaju logovi za CPU+RAM :

WIN 2003 (link)
To create a new log :
1. Right-click Counter Logs, click New Log Settings, type a name for the log, and then click OK.
2. On the General tab in Windows 2000,click Add to add the counters you want.
Evo koje sam brojače ja odabrala :

3. On the Log Files tab, click the logging options you want.
4. On the Schedule tab, click the scheduling options you want.
Ja volim da svaki dan ima svoj log :

WIN 2012 (link)
Obavezno, pri kreiranju novog “Data Collection Set”-a staviti :

Jer na taj način mogu se pojedinačno birati brojači, jer ako se ide preko “Template” opcije, dobija se GOMILA podataka sa kojom ne znam šta bi se radilo.

This entry was posted in Windows and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*