Tag Archives: Performance Monitor

Performance logs for WIN servers

Koja glupost da WIN serveri po definiciji nemaju nikakve logove po pitanju performansi za CPU i memoriju!!!! Tako da kad se javi problem ne može se pogledati u nazad da se vidi šta se desilo. Kako se nameštaju logovi za … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on Performance logs for WIN servers

Performance monitor problemi na WIN 2012

Ume da se zaglavi Performance Monitor i da javlja sledeću grešku : “System error occurred the operator or administrator has refused the request” Moguća rešenja problema : 1. Dodavanje “Full” prava nalogu pod kojim se vrti dati Data Collector Set … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , | Comments Off on Performance monitor problemi na WIN 2012