SQL upit ka nekom drugom serveru

Kako da, konektovani na jedan server, postavite upit ka nekom drugom serveru?
Iz MSSQLSMS-a postoje dva načina :
1) Serveri su linkovani
sql-upit3
2) Pod MSSQLSMS-om su svi željeni server definisani, u okviru jedne grupe
a) Prvo napraviti grupu :
sql-upit4
b) Registrovati server :
sql-upit7
c) Prebaciti željene servere u novoformiranu grupu :
sql-upit5
d) Izvršiti upit nad celom grupom servera :
sql-upit6