Daily Archives: November 29, 2016

SQL upit ka nekom drugom serveru

Kako da, konektovani na jedan server, postavite upit ka nekom drugom serveru? Iz MSSQLSMS-a postoje dva načina : 1) Serveri su linkovani 2) Pod MSSQLSMS-om su svi željeni server definisani, u okviru jedne grupe a) Prvo napraviti grupu : b) … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL upit ka nekom drugom serveru

SQL upit – ime kompjutera

1) Kako kroz SQL upit dobiti ime kompjutera : select ServerProperty(‘ComputerNamePhysicalNetBIOS’); 2) I plus dodatne podatke o SQL-u na toj mašini : select ServerProperty(‘ComputerNamePhysicalNetBIOS’),ServerProperty(‘Edition’); 3) Verzija proizvoda : select ServerProperty(‘ComputerNamePhysicalNetBIOS’),ServerProperty(‘MachineName’),ServerProperty(‘Edition’),ServerProperty(‘ProductLevel’); Napomena : prve dve stavke uglavnom daju isti izlaz, pa … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on SQL upit – ime kompjutera

SQL upit o CPU/RAM koje baza koristi

Upit koji se koristi zavisi od verzije SQL servera koji se pita. Upit UVEK treba da se radi nad “master” bazom, da bi se dobili podaci za ceo server : U zavisnosti od toga koja je verzija SQL servera u … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL upit o CPU/RAM koje baza koristi