Tag Archives: upit

PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

U celu situaciju su umešani i SQL Server Management Objects (SMO) koji se mogu koristiti i iz PowerShell-a. Koristim komandu invoke-sqlcmd kojom iz PS-a prizivam SQL komande (link). 0. Sve radim iz PowerShell-a u koji sam logovana sa nalogom domenskog … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , , | Comments Off on PowerShell skripta za podatke o MS SQL serveru i bazi

Upit ka AD DC serveru sa WIN 7 mašine

1. Komanda “net group” iz CMD-a se može koristiti samo direktno na samom AD serveru 2. Iz komandne linije (koja je OBAVEZNO otvorena kao user pod željenim domenom) pustiti komandu : “C:\Windows\System32\rundll32.exe” dsquery.dll,OpenQueryWindow Koja otvara prozor sa upitima : I … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on Upit ka AD DC serveru sa WIN 7 mašine

SQL upit ka nekom drugom serveru

Kako da, konektovani na jedan server, postavite upit ka nekom drugom serveru? Iz MSSQLSMS-a postoje dva načina : 1) Serveri su linkovani 2) Pod MSSQLSMS-om su svi željeni server definisani, u okviru jedne grupe a) Prvo napraviti grupu : b) … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL upit ka nekom drugom serveru

SQL upit – ime kompjutera

1) Kako kroz SQL upit dobiti ime kompjutera : select ServerProperty(‘ComputerNamePhysicalNetBIOS’); 2) I plus dodatne podatke o SQL-u na toj mašini : select ServerProperty(‘ComputerNamePhysicalNetBIOS’),ServerProperty(‘Edition’); 3) Verzija proizvoda : select ServerProperty(‘ComputerNamePhysicalNetBIOS’),ServerProperty(‘MachineName’),ServerProperty(‘Edition’),ServerProperty(‘ProductLevel’); Napomena : prve dve stavke uglavnom daju isti izlaz, pa … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , , | Comments Off on SQL upit – ime kompjutera

SQL upit o CPU/RAM koje baza koristi

Upit koji se koristi zavisi od verzije SQL servera koji se pita. Upit UVEK treba da se radi nad “master” bazom, da bi se dobili podaci za ceo server : U zavisnosti od toga koja je verzija SQL servera u … Continue reading

Posted in Windows | Tagged , , | Comments Off on SQL upit o CPU/RAM koje baza koristi