RHEL yum problemi

Prva varijanta greške Ako vam se javi ovakav problem pri korišćenju YUM-a na RHEL sistemu : # yum install xxxxx Loaded plugins: product-id, refresh-packagekit, rhnplugin, security, : subscription-manager This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can … Continue reading

Podaci o korisniku

Kako na zgodan način izlistati podatke o nekom korisniku : # id korisnik1 uid=1034(korisnik1) gid=1034(korisnik1) groups=1034(grupa1) Kako videti status korisnika (da li je lozinka zaključana) : # passwd -S korisnik1 korisnik1 PS 2013-03-13 0 99999 7 -1 (Password set, SHA512 … Continue reading

SpamAssasin ključne reči

Definicije ključnih reči i njihovi težinski faktori se stavljaju u fajl : /etc/MailScanner/spam.assassin.prefs.conf Poenta je da se definicije u tom fajlu moraju dati na tačno određen način, ili jednostavno neće biti primenjivane. Evo kako definicije treba da izgledaju : #=== … Continue reading